Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne

System alarmowy porównać można do wartownika, który stoi na straży domu, biura lub innego obiektu. Jednak w przeciwieństwie do człowieka nigdy się nie męczy, jest zawsze czujny, nie musi spać i może chronić dobytek przez 24 godziny na dobę. Naturalnie system sygnalizacji włamania i napadu, podobnie jak wartownik, w zależności od sytuacji pracować będzie inaczej. Można wskazać trzy najważniejsze stany systemu:

 • brak czuwania,
 • czuwanie,
 • alarm.

Nieczuwający system jest jak wartownik, który otrzymał polecenie, aby nie zwracać uwagi na osoby, które wchodzą i wychodzą. Jeśli jednak wartownik otrzyma polecenie, aby nie wpuszczał na teren obiektu osób do tego nieuprawnionych, sytuacja ulegnie zmianie. Podobnie jest z systemem alarmowym, w którym załączono czuwanie. Od tej chwili zarejestrowanie na terenie obiektu obecności osób wywoła alarm.
Na system alarmowy składa się szereg urządzeń elektronicznych. Aby stworzyć najprostszy system potrzebować będziemy:

 • centrali alarmowej,
 • urządzenia sterującego,
 • czujek,
 • sygnalizatorów.

Przydatna okaże się także linia telefoniczna oraz obecny już w większości gospodarstw domowych komputer.

System Alarmowy to kombinacja kilku urządzeń: czujek, centrali alarmowej oraz sygnalizatorów. Zainstalowanie w odpowiednio dobranych i wyznaczonych miejscach gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat. Nasze domy, sklepy czy biura podzielone są na pomieszczenia. Każde z nich może być zabezpieczone oddzielną czujką. To od nas zależy, które pomieszczenia chcemy ochraniać i w jaki sposób instalator pomoże dobrać właściwe rozwiązanie. System alarmowy z dużym powodzeniem sprawdza się w dużych jak i małych firmach handlowo usługowych, halach magazynowych, biurach, sklepach jak i domach jednorodzinnych i mieszkaniach.

Dwa podstawowe tryby pracy czujek i centrali alarmowej:

 1. Linie alarmowe - włączane w stan dozoru na czas kiedy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. To rozwiązanie jest wykorzystywane do podłączenia czujek ruchu pasywnej podczerwieni (PCP).
 2. Linie całodobowe - czynne przez cały czas, zapewniają ochronę również wtedy, gdy przebywamy w pomieszczeniu. Przykładami wykorzystywania takich linii mogą być czujki pożarowe czy też czujki inercyjne - ochraniające drzwi i okna.

Systemy alarmowe

Akustyczny sygnał alarmu uruchamia się w przypadku włamania lub w razie pożaru. Sygnalizowane są również wszelkie próby sabotażu instalacji alarmowej np. przecięcie przewodów. Tak jak sam krzyk nie rozwiąże problemu powstałej rany, tak samo sygnalizacja alarmu przy pomocy dźwięku lub światła, choćby najbardziej spektakularna, nie rozwiązuje jeszcze problemu włamania.
Tym bardziej, że w czasie włamania możemy być nieobecni w domu, czy jakimkolwiek innym chronionym przez system alarmowy obiekcie. Ponadto w systemie alarmowym może wystąpić awaria lub jakiekolwiek inne zdarzenie, które z naszego punktu widzenia jest na tyle ważne, że chcemy być o nim poinformowani. Dlatego zaawansowane systemy sygnalizacji włamania i napadu wyposażone są w mechanizmy i urządzenia służące do monitoringu i powiadamiania. Funkcje monitoringu i powiadamiania są realizowane za pośrednictwem linii telefonicznej.

Idea monitoringu telefonicznego polega na wysyłaniu przez centralę alarmową odpowiednich sygnałów do stacji monitorującej, czyli do urządzenia odbiorczego. Zazwyczaj obsługę monitoringu oferują agencje ochrony, gdzie informacje zbierane przez stację monitorującą są na bieżąco analizowane i gdzie podejmowana jest decyzja o konieczności ewentualnej interwencji.

Funkcja powiadamiania realizowana jest przez centralę alarmową przy pomocy komunikatów głosowych odtwarzanych przez syntezery mowy lub komunikatów tekstowych wysyłanych w odpowiednim formacie na pager czy też w formie SMS na telefon komórkowy. Dzięki temu właściciel systemu alarmowego, lub upoważnione przez niego osoby, mogą być na bieżąco informowane o alarmach lub innych wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie.

Oprócz faktu, że system chroni nas przed włamaniem, to istotnym i ogromnym zagrożeniem, nie tylko dla naszego dobytku, jest ogień. System sygnalizuje zaistnienie pożaru i uruchamia alarm. Jednak trzeba uważać, że żaden system alarmowy nie potrafi zapobiec powstaniu pożaru. Jednak - dzięki wczesnej sygnalizacji - może uratować komuś życie i ograniczyć straty materialne do minimum.

System alarmowy składający się z centrali alarmowej, czujek oraz urządzenia sygnalizacji alarmu charakteryzuje się łatwym montażem i nieskomplikowaną obsługą. Centrale alarmowe: mogą posiadać 4 do 8 wejść sygnalizacyjnych (dla niewielkich obiektów), a niektóre systemy mogą mieć możliwość przyłączenia nawet 64 czujek (dla obiektu typu: hale, magazyny, średniej wielkości hurtownie).

Oprócz podstawowych funkcji centrale alarmowe mogą być wyposażone w wiele dodatkowych rozwiązań technicznych:

 • podłączenie centrali do komputera, co umożliwia wizualizację stanu systemu alarmowego na monitorze oraz niezależną obsługę, zarówno na miejscu jak i zdalną poprzez sieć internetową,
 • sterowanie pracą centrali przez telefon z funkcją tonowego wybierania numerów DTMF (z możliwością sprawdzenia stanu systemu i wyjść dozorowych oraz wykonywania niektórych funkcji użytkownika),
 • manipulatory LCD (stosowane w większych systemach),
 • syntezer mowy (przechowuje komunikat słowny o alarmie).

Czujki stosowane w systemach:

 • ruchu pasywnej podczerwieni (POP),
 • dualne (detekcja ruchu i promieniowania mikrofalowego),
 • magnetyczne (umożliwiają rozszerzenie ochrony również na drzwi, okna i inne elementy ruchome),
 • akustyczne (m. in. wykrywające stłuczenie szkła),
 • wibracyjne,
 • sejsmiczne,
 • bariery podczerwone (punkt-punkt),
 • radiolinie,
 • kurtyny.

Elektroniczne systemy przeciwpożarowe

System sygnalizacji przeciwpożarowej jest przeznaczony przede wszystkim do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych oraz sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi.
Czujki pożarowe umożliwiają automatyczne wykrywanie pożaru np. czujki dymu (jonizacyjne, optyczne punktowe, liniowe), reagują na szybki przyrost lub przekroczenie ustalonego progu temperatury oraz reagują na promieniowanie ultrafioletowe płomienia pożaru.

Dobór odpowiednich czujek dla konkretnego pomieszczenia w zabezpieczonym obiekcie decyduje o skuteczności systemu wykrywania pożaru.

Alarmowanie o pożarze:

 • ostrzegacze alarmowe – przycisk umożliwiający zgłoszenie alarmu pożarowego.
 • włączanie instalacji gaśniczej samoczynnie przez centralę bądź przez człowieka.