Coraz większa liczba włamań i kradzieży towarów zmusza właścicieli sklepów do podjęcia działań, mających na celu wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie tego procederu.

"Schemat monitoringu małego sklepu."

"M10755". W przypadku, gdy w obrębie sklepu jest oświetlenie (np. lampy uliczne) stosowana jest kamera: C-3804-01A4V3 "M11136" charakteryzująca się dobrymi parametrami i prostym montażem (kamera posiada wbudowany obiektyw ze zmienną ogniskową).

Każda kamera zewnętrzna powinna być wyposażona w obudowę zewnętrzną wyposażoną w grzałkę 220V (TH-847, "M5415") i uchwyt (TB-647, "M5140"). Kamera powinna mieć również obiektyw z automatyczną przysłoną – wbudowany jak w modelu "M11136" lub dodatkowy (np.2,8-10 mm APER, "M2133").

Zastosowanie tego typu obiektywu pozwala na poprawną pracę w skrajnych warunkach oświetleniowych, od bardzo silnego nasłonecznienia do prawie całkowitych ciemności. Dodatkowo, daje to gwarancję, że obraz z kamery nie zostanie prześwietlony przez światła reflektorów (samochodów, oświetlenia reklam itp.) bezpośrednio padających lub odbitych od szyb wystawowych.

Pozostałe trzy kamery to kamery wewnętrzne. Mogą to być standardowe kamery B/W (np. VT320B3A, "M10660") bez obudowy, lub tanie kamery płytkowe umieszczone w obudowach kopułowych (np. C3132-01B1, "M10905"; TC-3132-59A, "M1089").

Kamery kolorowe polecane są w miejscach o większym ruchu i konieczności identyfikacji osób, ponieważ kolor stanowi dodatkowy element rozpoznania. Decydując się na kamery kolorowe można wybrać - C3804-01A1 "M11132" (wystarczy dodatkowo zastosować obiektyw bez przysłony 4mm np. "M2004". Bardzo ciekawą pozycją jest kompletna kamera sufitowa z obiektywem C-3834-01A1 "M10732".

Pierwsza z kamer wewnętrznych została umieszczona w magazynie i skierowana na drzwi wejściowe. Dwie pozostałe obserwują bezpośrednio pomieszczenie sklepowe. Z tym, że jedna z tych kamer wyposażona została w obiektyw szerokokątny (poglądowa obserwacja na terenie sklepu), druga z kolei obserwuje otoczenie kasy i obszar bezpośredniej obsługi klienta. Należy mieć świadomość, że w większości kamer można zmienić długość ogniskowej obiektywu (poprzez jego wymianę lub regulację pierścieniem - zoom/tele).

"Rejestratory cyfrowe."

Podstawową zaletą tych urządzeń jest to, że można do nich podłączyć zarówno kamery kolorowe, jak i czarno-białe. Dodatkowym atutem jest to, iż są to całkowicie niezależne urządzenie wyposażone w własny system operacyjny, co sprawia, że nie ma żadnych problemów ze stabilną pracą tego urządzenia.

Z dużej liczby samodzielnych rejestratorów cyfrowych optymalnym modelem (charakteryzującym się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny) przeznaczonym do małych sklepów jest rejestrator AVC770 "M8504". Pełni rolę dzielnika i urządzenia rejestrującego - "nagrywa i odtwarza obraz w podziale". Bazując na tym rejestratorze i dodając kolejne urządzenie – Video Webserver AVC-732 "M8414", uzyskujemy możliwość zdalnego podglądu sieć obserwować na bieżąco obraz ze sklepu.

Połączenie rejestratora i Video Webserwera odbywa się poprzez dodatkowe złącze (External I/O) Takie rozwiązanie daje właścicielowi obiektu lub innej osobie uprawnionej możliwość zdalnego nadzorowania obiektu z dowolnego miejsca – warunkiem jest jedynie dostęp do sieci."

"Schemat rejestracji z możliwością transmisji wizji"

Większość sklepów (praktycznie wszystkie) mają zainstalowany system alarmowy. Łącząc te dwa systemy alarmowy i monitoringu, uzyskujemy system jeszcze bardziej samodzielny. Podłączając na wejście alarmowe Webservera sygnał z centralki alarmowej i odpowiednio konfigurując urządzenia możemy być powiadamiani na e-mail (zrzut ekranu z kamer) w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej.

Stosując bardziej zaawansowany rejestrator, który ma wbudowany układ detekcji obrazowej tj. AVC773 "M85041", AVC776 "M8507", AVC777 "M8509" możemy nieco odwrócić działanie systemu tzn. w przypadku wykrycia ruchu (detekcja obrazowa) przez rejestrator sygnał z jego wyjścia alarmowego jest przesyłany na wejście alarmowe Video Webserwera i do centrali alarmowej.

Webserwer równocześnie wysyła sygnał do użytkownika (ochrony obiektu) – e-mail. Centrala oddzwania do właściciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę obiektu np. firmy ochroniarskiej. W dalszym ciągu mamy możliwość stałego dostępu do bieżących i archiwalnych obrazów i funkcji opisanych powyżej.

Należy pamiętać, że wbudowany układ obrazowej detekcji ruchu jest bardzo przydatny szczególnie w sytuacji gdy ruch odbywa się sporadycznie. Funkcja bardzo ważna pozwalająca na rejestrowanie tylko sytuacji, w których rzeczywiście coś się dzieje, przez co pozwalająca na wydłużenie czasu nagrania.
Dodatkowo rozbudowa systemu o możliwość zdalnego podglądu z dowolnego miejsca znacznie upraszcza nadzorowanie obiektu oraz umożliwia:"

  • szybki dostęp do obrazów z kamer w przypadku alarmu
  • zmniejsza kosztów utrzymania systemu – koszty związane z dojazdami do obiektu chronionego;
  • dużo większy komfort pracy

Przy projektowaniu należy pamiętać o podstawowej zasadzie monitoringu: istnienie systemu "powinno być widoczne, ale nie rozpoznawalne" (dlatego warto stosować dodatkowe atrapy kamer oraz kamery ukryte)

"Z rozmów z właścicielami tego typu obiektów wynika, że po wprowadzeniu systemu monitoringu znacząco spadła liczba kradzieży. Monitoring wizyjny ma również wpływ na poprawę obsługi klientów przez pracowników oraz rozwiązywanie tzw. kwestii spornych na drodze klient – sprzedawca."

Artykuł udostępniony naszej firmie dzięki uprzejmości firmy DIPOL