Żadne, nawet najlepsze urządzenie nie jest w stanie funkcjonować bez wydajnego zasilania. Od jakości i staranności wykonania przyłączy zależy nie tylko samo funkcjonowanie, ale również wydajność urządzeń oraz bezpieczeństwo ludzi je obsługujących. Częstym utrapieniem, w szczególności przy sieciach komputerowych, jest zanik zasilania, lub jego niestabilność. Powoduje to zakłócenia w pracy komputerów, a czasami nawet utratę ważnych danych.
Proponujemy zatem wykonanie okablowania elektrycznego gwarantowanego, wykonanie systemów podtrzymania napięcia UPS, oraz wszelkie inne instalacje elektryczne, od pojedynczych punktów począwszy, skończywszy na kompleksowych instalacjach w biurze, domku jednorodzinnym itp.
Na zlecenie dokonujemy pomiarów napięć oraz skuteczności zerowania instalacji uziemiających.
Instalacje wykonywane są zgonie z PN, posiadamy uprawnienia SEP.