GeoVision to jedna z bardziej znanych firm produkującą tego typu urządzenia. W swojej ofercie posiada bardzo szeroką gamę kart, oraz dodatkowych elementów zwiększających możliwości systemu.
Podstawowe parametry karty i funkcje oprogramowania."

 • rozdzielczość nagrywania 320 x 240 lub 640 x 480,
 • rozdzielczość podglądu 320 x 240 lub 640 x 480 z trybem pełnoekranowym,
 • kompresja zapisu MPEG4 lub Wavelet z regulacją współczynnika,
 • indywidualne ustawienia prędkości zapisu, parametrów detekcji, nagrywania oraz parametrów obrazu dla każdej kamery,
 • nagrywanie: ciągłe, wg. harmonogramu, po detekcji ruchu,
 • wielopoziomowy system zabezpieczeń hasłami,
 • watch-dog (restart po ewentualnym zawieszeniu systemu),
 • zabezpieczenie nagrań “znakiem wodnym”,
 • ukrywanie kamer (obraz jest nagrywany, ale niewyświetlany na monitorze),
 • sekwencer (z pomijaniem “wolnych” wejść),
 • duże możliwości pracy w sieci (wbudowany serwer HTTP, wysyłanie obrazów na serwer FTP, możliwość wykorzystania kilku interfejsów sieciowych w aplikacji TCP serwer i Multicast serwer oprogramowanie sieciowe (GeoCenter, Multicast Remote View, Remote Playback, Dynamic IP),
 • powiadomienie alarmowe – telefon, e-mail, lub przekaz wideo
 • sterowanie dodatkowymi urządzeniami (zestawy obrotowe PTZ, urządzenia alarmowe),
 • możliwość rejestracji dźwięku (opcja),
 • praca z kartą DSP (wyświetlającą obraz w czasie rzeczywistym 25kl/sek dla każdej kamery)
 • oprogramowanie i instrukcja w j. polskim.

Omówione powyżej karty stanowią “serce systemu”. Dostępne są również inne elementy pozwalające na rozbudowę systemu.

Urządzenia peryferyjne do kart GV.
Karta DSP. Każda z kart GV xxx (np. GV600) charakteryzuje się ograniczoną liczbą półobrazów, które mogą być wyświetlane i rejestrowane na ekranie monitora. Przy odpowiednio dużej liczbie kamer dla danej karty obraz staje się “poklatkowy”.

Karta DSP pozwala na wyświetlenie płynnego obrazu z każdej kamery (25 kl/sek) niezależnie od ustawień parametrów rejestracji głównej karty GV.

Konwerter GV NET - sygnału RS 232 na RS 485 Pozwala na podłączenie i sterowanie kamerami wyposażonymi w obiektyw typu motozoom i umieszczonych na głowicach szybkoobrotowych z poziomu systemu GeoVision. Pełny wykaz protokołów i obsługiwanych kamer znajduje się w instrukcji ( są to miedzy innymi urządzenia firm Dynacolor, Ademco, Pelco, VCL, Lilin, Cannon, Sony, Panasonic, Kalatel, Mintron, DigiDome, i inne)

Moduł wejść/wyjść - GV IO. Jest to kolejne urządzenie, które poprzez konwerter RS można podłączyć do systemu. Pozwala to rozbudować system o nowe funkcje. Moduł posiada 8 wejść i 8 wyjść dowolnie konfigurowalnych, do którego można podłączyć dodatkowe elementy systemu alarmowego tj. czujniki (ruchu, dymu, otwarcia drzwi), centrale lub urządzenia wykonawcze (sterowanie załączaniem oświetlenia, lub generujące sygnały świetlne lub akustyczne).
Moduł audio. Jest to uniwersalny moduł do większości kart GeoVison pozwalający na dodatkową rejestrację dźwięku (maksymalnie – 4 torów). Oczywiście, w chwili odtwarzania obraz z wejścia audio jest zsynchronizowany z obrazem z kamery.

Praca w sieci systemu GeoVision.

System GeoVision składa się z dwóch podstawowych części: oprogramowania do monitorowania i rejestracji z poziomu komputera, w którym zainstalowana jest karta systemu GV oraz oprogramowania do zdalnego zarządzania systemem.

Podstawowe funkcje pierwszego z nich zostały omówione wcześniej, teraz krótko przedstawimy możliwości zdalnej pracy systemu. Jeżeli chodzi o oprogramowanie i możliwości pracy w sieci - system ten oferuje chyba największe możliwości w tej klasie produktów. Dostępnych jest kilka aplikacji, pozwalających jednej lub większej liczbie osób uprawnionych (będących w dowolnych miejscach świata) na zdalne nadzorowanie jednego, a nawet kilkunastu takich systemów. Warunkiem jest jedynie - dostęp do sieci.

System zdalnego odtwarzania (RPB) pozwala na zdalne odtwarzanie zarejestrowanych obrazów na komputerze pracującym w sieci TCP/IP. RPB pracuje w oparciu o dwa stanowiska: serwer RPB oraz stację roboczą RBP.
Każdy serwer RBP może obsłużyć w tym samym czasie maksymalnie do 16 sztuk stacji roboczych, a z kolei każda stacja robocza RPB może płynnie odtworzyć obraz z 32 kanałów. Do uruchomienia tej funkcji konieczna jest instalacja i skonfigurowanie aplikacji RPB oraz programu: “Remonte Playback,Client site”.
Dostęp do poszczególnych obrazów wcześniej zarejestrowanych z kamer – administrator systemu może przydzielić dowolnie przez dodawanie kolejnych profili użytkowników z odrębnymi hasłami.
Program pozwala m.in. na pobranie plików, pobranie i odtworzenie, odtworzenie bez ściągania na dysk.
materiał można zapisać w formacie *.avi, dzięki czemu można go później przeglądać na dowolnym komputerze.

System zdalnego monitorowania to kolejne aplikacje sieciowe: Multicam Remonte Viewer, System IP Multicast, System GeoCenter - oferujące różnego rodzaju funkcje i możliwości.

MultiCam Remonte Viewer (System Zdalnego Podglądu) – pozwala na realizację zdalnego monitoringu zdarzeń wideo przetwarzanych przez system GV (z wykorzystaniem modemu –linii telefonicznej lub protokołu TCP/IP). Jednocześnie tylko jeden użytkownik (System Zdalnego Podglądu) może połączyć się z systemem GeoVision, aczkolwiek na jednym komputerze można aktywować kilka aplikacji Systemu Zdalnego Podglądu, aby wykorzystać je do łączenia się z kilkoma systemami serii GV

Podobnie jak w przypadku poprzedniej aplikacji mamy możliwość nadawania praw dostępu za pomocą systemu haseł.
Program ten służy do bezpośredniego podglądu obrazów z pracującego serwera GeoVison, na którym zainstalowana jest karta. Dostępne są takie operacje - cyfrowe jak: powiększanie/ pomniejszanie obrazu, podgląd obrazów z kamer w podziale. Możliwy jest również podgląd obrazu z jednej kamery w odrębnym oknie, z możliwością zapisu w formacie *.avi oraz późniejsze jego odtworzenie. Ponadto aplikacja ta umożliwia sterowanie modułem wej/wyj i kamerami obrotowymi PTZ.

W celu uzyskania najbardziej optymalnej transmisji obrazów wideo możliwe jest ustawienie stopnia kompresji przesyłanego strumienia danych. (lepsza jakość obrazu, wymaga łącza o większej przepustowości oraz komputera o większej mocy obliczeniowej).

Multicast IP – oprogramowanie to pozwala na jednoczesne połączenie się z 10 systemami GeoVision pracującymi w sieci Intranet/LAN (nie pracuje w sieci Internet). Do poprawnej pracy w tym trybie konieczne jest zainstalowanie aplikacji na wszystkich komputerach i uruchomienie serwera IP Multicast na głównym komputerze, w którym znajduje się karta GV. Po podaniu hasła mamy dostęp do następujących funkcji: wyszukiwanie kolejnych systemów GV znajdujących się w sieci, wybór podglądu obrazów z poszczególnych kamer (również w podziale 4x4). Na ekranie ponadto wyświetlana jest nazwa i numer IP systemu GV, z którym uzyskaliśmy połączenie. System Multicast również buforuje pliki tymczasowe, co pozwala rejestrować obraz z jednej kamery w formacie *.avi.

GeoCenter. Wywołanie alarmu w jednym z tych systemów (np. aktywacja detekcji obrazowej lub czujnika podłączonego do modułu wej/wyj (alarmowego) powoduje wysłanie obrazu z kamery do głównego centrum nadzoru (GeoCenter). Aplikacja może pracować w środowisku Intranet/LAN i Interntet/WAN, ale przy korzystaniu z Centrum konieczne jest używanie stałego IP. Ponieważ Centrum działa w oparciu o wykorzystanie protokołu TCP/IP, po stronie dozorującej wymagane jest także połączenie TCP/IP. Możliwe jest ustawienie pracy aplikacji tak, aby obraz przekazywany był do centrum przez 24h na dobę lub tylko w sytuacji alarmowej. Do dyspozycji mamy podgląd w podziale lub w odrębnym oknie z poszczególnej kamery.

Aplikacja ta jest jednak głównie wykorzystywana do nadzoru obiektu poza godzinami jego pracy. Wówczas pojawienie się ruchu w obiekcie automatycznie powoduje alarm i powiadomienie właściciela lub ochrony o wtargnięciu do obiektu niepowołanej osoby. Przekazanie, oprócz sygnału dźwiękowego (jak to ma miejsce systemach alarmowych), również obrazu, który jest zapisywany na zdalnym stanowisku, powoduje, że możemy wyeliminować fałszywe alarmy i mieć materiał dowodowy w przypadku kradzieży głównego serwera wideo z kartą GeoVision.

Dodatkowo, ochrona obiektu widząc, z kim ma do czynienia, może podjąć decyzję, co do rodzaju interwencji.

WebCam. GeoVision posiada wbudowany serwer HTTP, który pozwala na podgląd (możliwe jest również rejestrowanie obrazów *.avi) obrazów z kamer przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek Netscape i IE, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Takie rozwiązanie pozwala na dostęp do systemu z dowolnego komputera (np. kawiarnia internetowa). Dostęp do obrazów z kamer oraz sterowania zestawami obrotowymi (możemy oczywiście zabezpieczyć hasłem).

Właściciele hoteli, gospodarstw agroturystycznych, oraz innych ciekawych obiektów chcący zaprezentować walory tych miejsc szerokiej grupie potencjalnych klientów stosują właśnie karty GV i aplikację (WebCam). Tak udostępnione obrazy, to prosty i tani sposób na darmową reklamę w Internecie.

Tutaj można sprawdzić jak działa WebCam:

https://www.geovision-bg.com/en/live_demo.html

Aplikacja G-View – jest aplikacją zdalnego podglądu dla urządzeń kieszonkowych typu Palm Top (z system Windows CE)

System DIMP (Dynamiczne IP). Jeżeli komputer, na którym zainstalowany jest system GV używa dynamicznego adresu IP, przydzielanego za każdym zalogowaniem, niemożliwe jest zlokalizowanie systemu GeoVision w sieci. Wówczas, aby Twój komputer mógł być “widziany” w sieci, pomimo dynamicznie przydzielonego adresu IP, należy zainstalować - program DIMP.

Aplikacja DIMP wykorzystuje standardowy Protokół Transmisji Plików (FTP) w celu każdorazowego dostarczenia adresu IP systemu GV do serwera posiadającego stały adres IP. Po zastosowaniu systemu aplikacji DIMP, można się bez problemu logować do serwera plików, niezależnie od IP systemu GV- serwer plików “przekierowuje” przeglądarkę internetową do systemu GV.

Oferta kart GV.
Karty różnią się przede wszystkim prędkością zapisywanych półobrazów (klatek) na sekundę. Dostępne są modele GV100/150/250/600/650/750/800. W obrębie modelu mamy do dyspozycji karty różniące się liczbą wejść wideo i niektórymi parametrami technicznymi.

 

Model karty

Ilość wejść wideo

Rodzaj urządzenia podłączanego do komputera

Prędkość zapisu (PAL)

Metoda kompresji

Ilość kanałów audio możliwych do rejestracji

Współpraca
z kartą DSP

GV-100

1

Kamera USB

30

Wavelet/MPEG4

brak

brak

GV-150

2, 4

Grabber USB

32

Wavelet/MPEG4

brak

brak

GV-250

2,4,6,8,10,
12,14,16

Karta

16

Wavelet/MPEG4

brak

brak

GV-600

4,6,8,10,
12,14,16

Karta

25

Wavelet/MPEG4

1

Tak

GV-650

4,8,12,16

Karta

50

Wavelet/MPEG4

2

Tak

GV-750

6,9

Karta

75

Wavelet/MPEG4

3

Tak

GV-800

4,8,12.16

Karta

100

Wavelet/MPEG4

4

Tak

Przykładowo GV-650/8 (650 rodzaj karty / 8 liczba wejść wideo) oznacza kartę umożliwiającą zapis 50 półobrazów na sekundę dla wszystkich kamer (średnio 12,5 kl/sek dla każdej kamery) pozwalającą na kompresję metodą Wavelet i MPEG4.

Można dołączyć moduł audio i rejestrować dźwięk na 2 kanałach. Współpraca z kartą DSP pozwoli na wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym 25kl/sek dla każdej kamery (rejestracja z taką prędkością, – jaka ustawiona jest na karcie głównej: w tym przypadku GV650/4). Decydując się na poszczególne karty należy pamiętać o doborze odpowiedniego komputera i odpowiedniej wielkości dysku.

Minimalne wymagania systemu:

Rodzaj karty

GV-100

GV-150

GV-250

GV-600

GV-650

GV-750

GV-800

System

Windows 98SE / ME / 2000 / XP

Procesor

Pentium 600 MHz (minimum)

Pentium 800 MHz (minimum)

Pamięć

128 MB (minimum)

256 MB (minimum)

Dysk twardy

10 GB (min)

20 GB (min)

40 GB (min)

40 GB (min)

80 GB (min)

80 GB (min)

80 GB (min)

Karta Grafiki

NVIDIA GeForce II MX200 32 MB (minimum)

System GeoVision jest całkowicie spolszczonym produktem, posiada polskie menu i polską instrukcję.