"Monitoring a instalacje zbiorcze i sieci kablowe."

Sposoby wykorzystania istniejącej instalacji zbiorczej lub kablowej do monitoringu z wykorzystaniem kamer telewizji przemysłowej.

Założenia:

 • możliwość podglądu bezpośredniego otoczenia budynku na ekranach telewizorów,
 • wykorzystanie istniejącej sieci kablowej,
 • współpraca ze odbiornikami bez kanałów specjalnych,
 • przystępna cena,
 • zachowanie wymaganych parametrów instalacji,
 • współpraca z dowolną kamerą wytwarzającą całkowity sygnał wizji,
 • możliwość użycia kamer kolorowych i z mikrofonem.

Sposoby rozprowadzenia sygnału z kamer w instalacjach zbiorczych lub sieciach kablowych:"

 1. wykorzystanie instalacji zbiorczej zbudowane na wzmacniaczach kanałowych (rysunek 1),
 2. wykorzystanie instalacji zbiorczej zbudowanej na wzmacniaczy szerokopasmowym (rysunek 2),
 3. wykorzystanie sieci kablowej z włączaniem się przed wzmacniacz budynkowy (rysunek 3),
 4. wykorzystanie sieci kablowej z włączeniem się za wzmacniacz budynkowy (rysunek 4),
 5. wykorzystanie małego tłumienia przelotowego modulatorów US–501 (rysunek 5).

"Wykorzystano": wzmacniacza kanałowe ZG–401 lub ZG–301, "R90515", "R90517", zasilacz do ZG AS–101, "R90510" wzmacniacz szerokopasmowy PA–004, "R91278", zasilacz do PA i MS FA–202, "R91226", ramkę MS–011, "R91229", modulator z częściowo tłumioną wstęgą boczną MS–501, "R91227", zasilacz do kamer i MT ZS–12/400, "M1810", modulator dwuwstęgowy MT–09, "R87162"."


"Wykorzystanie instalacji zbiorczej zbudowanej na wzmacniaczach kanałowych"

""Wykorzystanie instalacji zbiorczej zbudowanej na wzmacniaczu szerokopasmowym"

"


"Wykorzystanie sieci kablowej z włączaniem się przed wzmacniacz budynkowy"

"


"Wykorzystanie sieci kablowej z włączeniem się za wzmacniacz budynkowy"

"

 

"Wykorzystanie małego tłumienia przelotowego modulatorów US–501 (rysunek 5)."

"Modulatory do użytku domowego:""
"MOD-2 (Inel):"

 • kanały 29 - 43,
 • fonia 5,5 lub 6,5 MHz, przełączana,
 • sygnał testowy,
 • poziom wyjściowy 65 dBuV,
 • wejście EURO,
 • własny zasilacz 12V/100mA,

"Modulator (Kayto):"

 • kanał 3,
 • fonia 5,5 MHz,
 • małe wymiary ,
 • wejście EURO,
 • własny zasilacz 12V/100mA,

"Modulator ME-1 (Sat-Service):"

 • kanały 28 - 43,
 • fonia 5,5 MHz,
 • sygnał testowy,
 • wejście i wyjście EURO,
 • automatyczne wyłączanie modulatora przy wyłączeniu tunera,
 • własny zasilacz 12V/100mA,

"MD–401 (Alcad):"

 • kanały 21 - 69,
 • fonia 5,5 MHz,
 • poziom wyjściowy 75 dBm V,
 • wejście RCA,
 • własny zasilacz 220 V/50 Hz,

"Modulatory do użytku profesjonalnego:"

"MS–401 (Alcad):"

 • kanały 21 - 69,
 • fonia 6,5 MHz,
 • poziom wyjściowy 82 dBuV,
 • wejście RCA,
 • dwuwstęgowy,
 • własny zasilacz 220 V/50 Hz,

"MS–501 (Alcad):"

 • kanały 1 - 5, 6 - 12, 21 - 69, S1 - S18, S19 - S38,
 • fonia 5,5 MHz,
 • poziom wyjściowy 82 dBuV, regulacja -10 dBuV,
 • wejście mini-DIN,
 • ednowstegowy,
 • wymaga zasilacza FA-202,

"MT–09 (Terra):"

 • kanały 21¸ 69,
 • fonia 5,5 lub 6,5 MHz, przełączana,
 • poziom wyjściowy 85 dBuV, regulacja -15 dBuV,
 • wejście RCA,
 • wymaga zasilacza 12V/200mA,

"MT–10 (Terra):"

 • kanały 6¸ 12, S9¸ S18,
 • fonia 5,5 lub 6,5 MHz, przełączana,
 • poziom wyjściowy 85 dBuV, regulacja -15 dBuV,
 • wejście RCA,
 • wymaga zasilacza 12V/200mA,

"Modulator MS–501" Modulator jest przeznaczony dla dystrybucji poprzez sieć kablową sygnałów audio–video pochodzących z różnych źródeł (kamery, tunery satelitarne). Sygnał z modulatora może być odbierany przez każdy telewizor. Modulator może pracować na dowolnym kanale, jego zaletą jest możliwość pracy sąsiedniokanałowej co pozwala na stosowanie w instalacjach z dużą ilością programów. Ze względu na koordynację z zestawem odbiorników satelitarnych serii 912 niezbędny jest zasilacz zewnętrzny FA–202."

 • dźwięk i kanały w standardzie D/K,
 • sterowanie mikrokontrolerem,
 • synteza częstotliwości,
 • możliwość łączenia przelotowego kilku modulatorów lub dołączenia sygnału z istniejącej instalacji,
 • pamięć nieulotna, regulacja poziomu wyjściowego.

Podstawowe parametry:

 

TypMS–510
poziom wyjściowy [dBuV]82
kanały wyjściowe1¸ 69, S1¸ S38
podnośna fonii [MHz]6,5
poziom sygnału fonii [mV]700
zakres częstotliwości47¸ 862 MHz

 

"Modulatory MT 09, 09P, 10, 10P"
Modulator jest przeznaczony dla dystrybucji poprzez instalację antenową sygnałów audio–video pochodzących z różnych źródeł (kamery, tunery satelitarne). Sygnał z modulatora może być odbierany przez każdy telewizor. Modulator występuje w wersji z wbudowanym zasilaczem i bez niego. W takim wypadku niezbędny jest zasilacz zewnętrzny. Jest to modulator dwuwstegowy."

 • dźwięk i kanały w standardzie D/K lub B/G przełączane programowo,
 • sterowanie mikrokontrolerem,
 • synteza częstotliwości,
 • możliwość łączenia przelotowego kilku modulatorów lub dołączenia sygnału z istniejącej instalacji,
 • pamięć nieulotna.

Podstawowe parametry:

 

TypMT09MT09PMT10MT10P
poziom wyjściowy [dBuV]70 - 85
kanały wyjściowe21 - 6921- 696 -S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)6 - S18 (OIRT)/ 5 - S20 (CCIR)
podnośna fonii [MHz]6,5 (OIRT)/5,5 (CCIR)
poziom sygnału fonii [mV]150 - 775
zakres częstotliwości i tłumienie wtrąceniowe47- 862 MHz/ 2 dB maks.
pobór mocy11,5 - 13 V /200mA220V/50Hz/ 5VA11,5 - 13 V /200mA220V/50Hz/5VA
wymiary i masa [mm] [kg]54x120x100/
0,3 kg
54x120x142/
0,4 kg
54x120x100/
0,3 kg
54x120x142/
0,4 kg

 

"Podstawowe wymagania antenowych instalacji zbiorczych i sieci kablowych."

Podstawowe wymagania dotyczące parametrów sygnału (pomiarów można dokonać miernikiem poziomu np. TC–402):"

 • zakresy częstotliwości wykorzystywane w antenowych instalacjach zbiorowych:
Tabela 1. Zakresy częstotliwości stosowane w AIZ oraz w sieciach kablowych.
Zakrespasmo częstotliwości [MHz]oznaczenie kanałów
fale ultrakrótkie I66,0 - 74,0UKF - FM I
fale ultrakrótkie II87,5 - 108,0UKF - FM II
dolne pasmo specjalne110 - 174S01 - S08
zakres III174 - 230K06 - K12
górne pasmo specjalne230 - 302S09 - S17
rozszerzone pasmo specjalne302 - 470S18 - S38
zakres IV470 - 606K21 - K37
zakres V606 - 862K38 - K69

 

 • źródłem sygnałów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych w antenowych instalacjach zbiorczych mogą być nadajniki radiodyfuzyjne naziemne, satelitarne oraz lokalne źródła sygnału,
 • doprowadzenie sygnałów telewizyjnych do gniazd abonenckich powinno być realizowane w standardzie D i K i systemie PAL, względnie w systemie SECAM, a sygnałów radiofonicznych z modulacją FM,
 • do budowy antenowych instalacji zbiorowych należy stosować wyłącznie urządzenia, elementy i kable posiadające świadectwa homologacji wydane przez Ministra Łączności RP,
 • do budowy antenowych instalacji zbiorowych należy stosować urządzenia o impedancji 75 Om,
 • dopuszczalna moc promieniowania pasożytniczego elementów instalacji nie może przekraczać wartości 100 pW,
 • odporność instalacji na promieniowanie zewnętrzne powinna być taka, aby na dowolnym wyjściu instalacji w dowolnym kanale częstotliwości stosunek sygnału o częstotliwości nośnej do sygnału interferującego (wywołanego przez promieniowanie zewnętrzne) o natężeniu pola 3V/m w zakresie częstotliwości 50 MHz - 2GHz był nie mniejszy niż 64 dB dla sygnałów telewizyjnych i 50 dB dla sygnałów radiofonicznych FM.
 • zalecany minimalny poziom na wyjściu gniazda abonenckiego Uabmin - 62 dBm V (zależy od pasma),
 • zalecany maksymalny poziom na wyjściu gniazda abonenckiego Uabmax - 80 dBm V (zależy od pasma),
 • minimalny odstęp sygnału do szumu S/Nmin - 44 dB (TV AM, pasmo szumowe 5 MHz), 15 dB (TV FM, pasmo szumowe 27 MHz), 54 dB (FM–stereo, pasmo szumowe 0,25 MHz), 44 dB (FM–mono, pasmo szumowe 0,15 kHz),
 • minimalny odstęp sygnału do szumów (produktów) intermodulacyjnych S/Imin - 60 dB, wymusza redukcję (obniżenie) maksymalnego poziomu na wyjściu wzmacniacza zgodnie z tabelą 1,
Tabela 2. Redukcja poziomu wyjściowego wzmacniacza w zależności od liczby kanałów.

liczba programów

2345678121620242836

redukcja poziomu [dB]

023,54,555,5689,510,511,511,712,5

 

 • wszystkie programy powinny mieć taki sam poziom mocy,
 • maksymalna różnica poziomów różnych sygnałów
  • 3dB (dla sąsiednich kanałów),
  • 6dB (w dowolnym paśmie o szerokości 60 MHz),
  • 12dB ( w całym zakresie częstotliwości),
 • minimalna separacja pomiędzy dwoma odbiornikami - 44dB.
 • wszystkie parametry instalacji powinny być zachowane przez 95% czasu,
 • zysk anten w przedziale częstotliwości kanału telewizyjnego i zakresu UKF–FM nie powinien zmieniać się o więcej niż 0,5dB.

"Modulatory"

Istnieją dwa typy modulatorów które są stosowane w technice telewizyjnej:

 • dwuwstęgowy DSB - AM,
 • z częściowo tłumioną wstęgą boczną VSB - AM.

Różnią się one widmem, a co za tym idzie i szerokością pasma. Modulacja VSB–AM jest stosowana w telewizji naziemnej oraz w wyższej klasy modulatorach, np. używanych w stacjach czołowych telewizji kablowej. Modulator używając modulacji VSB może pracować bez odstępu kanałowego (np. kanały 50, 51, 52, 53, 54, 55 itd.) , co pozwala zmieścić w więcej programów.

Modulację DSB–AM wykorzystają proste modulatory pracujące w tunerach satelitarnych, magnetowidach, grach telewizyjnych czy w instalacjach zbiorczych. Modulator który stosuje modulację DSB–AM, ze względu na większe pasmo zajmowane przez jeden program musi pracować z odstępem jednego kanału (np. kanały 50, 52, 54, 56, 58 itd.)."


"Widmo sygnału zmodulowanego amplitudowo DSB - AM i VSB - AM"