Do karty podłączono kamery kolorowe: sufitową z wbudowanym obiektywem C3834-01A1 (UFO), kamerę WL-3311 AI/DC wraz z obiektywem 2,8-12mm DC APER F1.4 (13128/S) i kamerę wodoszczelną z wbudowanym obiektywem YK-2B47+IR.
W menu głównym możemy ustawić podstawowe parametry tj. parametry obrazu: kolor, kontrast, jakość nagrywania (liczbę klatek/sek), rozdzielczość. Ponadto można zdefiniować parametry nagrywania: priorytet, nagrywanie: przed, w trakcie i po alarmie oraz czas trwania alarmu. W kolejnych podmenu znajdują się zakładki w których możemy skonfigurować: wyjścia alarmowe, ustawienia dotyczące rejestracji audio, ustawień monitora, trybów nagrywania, itd.

System posiada oczywiście detekcję ruchu. Można ustawiać dowolną liczbę obszarów dla każdej z kamery.

Aktywacja detekcji ruchu może załączyć alarm – zmiana stanu na wyjściu alarmowym.

Do uruchomienia podglądu w sieci wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania “ClientSite” na zdalnym komputerze dołączonego do karty na płycie CD, oraz wpisanie adresu IP.
Jak w każdym z porządnych systemów istnieje również tutaj możliwość dodania kilku użytkowników i przydzielenia im uprawnień do administrowania lub tylko podglądu obrazów z kamer.

Adacs może również sterować głowicami szybkoobrotowymi. Wykaz dostępnych w tej wersji protokółów poniżej na zrzucie:

System może wysyłać informacje na konto e-mail w przypadku alarmu, a podłączając system do centralki alarmowej możemy być powiadamiani na telefon.
Wszystkie te cechy: duża liczba klatek zapisywanych na sekundę, duża stabilność, prosta obsługa - w tym szybki dostęp do materiałów archiwalnych, bardzo dobra praca w sieci oraz ogromna liczba dodatkowych funkcji (logicznie usystematyzowanych i pogrupowanych) sprawia, że system jest najczęściej wybierany przez instalatorów.
Jedynym minusem są duże wymagania sprzętowe, jednak w zamian dostajemy system, który może poszczycić się dobrymi parametrami kompresji. Podane czasy odnoszą się do ciągłego zapisu 100 kl/sekundę. W przypadku ustawienia pracy z detekcją, czas rejestracji ulega znacznemu zwiększeniu.

Materiały archiwalne ADACS.
W systemie ADACS możliwe jest przeglądanie materiałów archiwalnych na kilka sposobów. Pierwszy sposób to przeglądanie materiałów archiwalnych na komputerze, który pełni rolę serwera.
Przełączenie w tryb odtwarzania następuje przez przyciśniecie prawego dolnego rogu “okna kamery” - wówczas wyświetlony zostaje kalendarz. Wybierając datę i godzinę można przeglądać archiwalne materiały. "
Drugi sposób (wymaga połączenia sieciowego) to zdalny podgląd poprzez:

  • przeglądarkę np. Internet Explorer
  • program klienta (program należy zainstalować z płyty dostarczonej do karty)

Trzeci sposób to przeglądanie na dowolnym komputerze. Do tego konieczny jest specjalny program: “Video player and file converter”. Program ten instaluje się automatycznie przy instalacji aplikacji klienta lub serwera.

Po uruchomieniu programu należy:

  • wybrać, z której kamery chcemy odtwarzać obraz
  • podać lokalizację plików (katalogu) archiwum (ikona z kartką i lupą)
  • zatwierdzić wybór katalogu
  • zostanie wyświetlony obraz z danej kamery. Dostępne są przyciski play, przyspiesz, zwolnij, zatrzymaj.
Instrukcja obsługi kart ADACS AD-02508 oraz AD-100168. Podręcznik użytkownika systemu VideoPRO.