Cennik usług
Usługa
Cena Netto
Cena Brutto
Roboczogodzina - praca montażysty
250,00 zł
307,50zł
Roboczogodzina - praca informatyka
280,00 zł
344,40 zł
Roboczogodzina - prace pozostałe
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina  - Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp  - montaż przez INNEX
250,00 zł
307,50 zł

Roboczogodzina  - Przegląd instalacji fotowoltaicznej do 10kWp - pozostałe

350,00 zł
430,50 zł

Roboczogodzina  - Przegląd instalacji fotowoltaicznej od 10kWp  do 50kWp- pozostałe

250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina  - Badanie instalacji fotowoltaicznej kamerą termowizyjną z drona 
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina  - Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie -  zmiana parametrów pracy na życzenie klienta  
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina  - Interpretacja danych z logów systemowych  
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina  - Rekonfiguracja ustawień falownika PV w zakresie  - sieci WiFi 
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina prace pozostałe
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina prace pozostałe
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina prace pozostałe
250,00 zł
307,50 zł
Roboczogodzina prace pozostałe
150,00 zł
184,50 zł

Rozliczenie następuje na podstawie raportu złożonego przez pracownika po wykonaniu usługi,  roboczogodziny są niepodzielne.

Rozpoczęcie każdej godziny pracy jest traktowane jako pełna godzina robocza. 

 

Do kosztów usług serwisowych należy doliczyć koszty dojazdu w obie strony ( lokalizacja firmy - adres docelowy ) liczone według stawki kilometrowej 1,4zł netto / km oraz stawkę godzinową 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę podróży.