LPR jest nowoczesnym i wszechstronnym systemem do identyfikacji odczytu tablic rejestracyjnych pojazd.ów. Dzięki zastsowaniu zaawansowanych technik rozpoznawania obrazu system LPR jest odporny na warunki pogodowe oraz stan techniczny tablicy rejestracyjnej np. Zabrudzenia, uszkodzenia. Szybki czas przetwarzania pozwala na odczyt do 25 tablic na sekundę, co umozliwia identyfikację pojazdów w ruchu. Dokładność identyfikacji została potwierdzona labolatoryjnie oraz praktycznie i wynosi 99,95 %. Procent dokładności rozpoznania jest dostępny dla każdego znaku na tablicy z osobna.

System LPR może występować jako samodzielne stanowisko do odczytu tablic lub być zintegrowany z cyfrowym rejestratorem obrazu VRDS.
W przypadku opcji zintegrowanej z VRDS oprócz tworzenia bazy rozpoznania tablic rejestracyjnych, zapisywany obrz wideo z kamer jest odpowiednio oznaczany znacznikiem tablicy pojazdu. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie znalezienie w archiwum początku sekwencji wideo przedstawiającej interesujący nas pojazd. Dane generowane przez oprogramowanie LPR zawierają rozpoznany numer tablicy, czas oraz datę rozpoznania, opcjonalnie zdjęcia tablicy oraz kilku ujęć pojazdu np. Zdjęcie kierowcy czy boku pojazdu. System LPR może komunikować się z innymi bazami danych w celu szybkiego wyszukania informacji o rozpoznawanym pojeździe. Pełna otwartość oprogramowania pozwala na dowolną współpracę z innymi systemami.
"

  • ocenę i wyznaczenie punktów monitoringu w pojeździe;
  • instalację dostarczonego sprzętu;
  • przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu;
  • szybką pomoc w razie problemów z obsługą;
  • regularne dokonywanie przeglądów instalacji.