Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - cele stosowania

Na terenie szkoły oraz placówek może dojść do kradzieży, wymuszeń czy zastraszenia. Należy uzmysłowić sobie, że nawet bardzo dobra edukacja nie rozwiąże tego problemu, z kolei monitoring może go znacznie ograniczyć.
Zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą “zeznawać” w obawie o odrzucenie ich ze strony swoich kolegów, lub w obawie o własne bezpieczeństwo. Monitorując zapewniamy bezpieczeństwo przebywającym osobom, jak również chronimy przed dewastacją obiekty, urządzenia będące własnością szkoły.

Jak monitorować szkołę i inne placówki?

Następnymi miejscami, w których powinniśmy zainstalować kamery są korytarze i szatnie. Szczególnie w tych pomieszczeniach, kamery powinny być umieszczone jak najwyżej. Z jednej strony - usytuowanie takie zapewni największą powierzchnię podglądu. Monitorowany będzie przecież tłum ludzi, a zbyt niskie zamocowanie kamer, spowoduje, że monitorowane będą jedynie osoby znajdujące się najbliżej kamery. Z kolei dalsze osoby będą przysłonięte przez poprzedników.Z drugiej strony, montaż taki zapewni bezpieczeństwo kamery.
Ze względu na charakter pomieszczenia (korytarz jest zazwyczaj długi, i wąski) należy zastosować większą liczbę kamer. Wówczas, należy tak rozmieszczać kamery, aby każda z nich miała drugą w swoim polu widzenia (np. na dwóch przeciwległych końcach korytarza). Zapewni to możliwość zarejestrowania sprawcy uszkodzenia jednej z kamer.

Najbardziej dyskusyjnym miejscem montowania kamer są łazienki i ubikacje. Czy pomieszczenia te powinny być monitorowane?
Z punktu widzenia dyrektorów tych placówek, właśnie w tych miejscach dochodzi do największej ilości aktów chuligaństwa. Często również pomieszczenia te wykorzystywane są jako palarnie papierosów.
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, władze większości szkół decydują się na monitoring w tych pomieszczeniach. Podgląd prowadzony jest w ten sposób, że monitorowane jest całe pomieszczenie, bez bezpośredniego podglądu wewnątrz kabin. Taki monitoring spełnia wszystkie założenia (możliwe jest nawet wykrycie palacza - po unoszącym się ponad kabiną dymie papierosowym) i nie ogranicza “prawa do prywatności” osoby monitorowanej.
Sposób monitorowania tych pomieszczeń najlepiej jest uzgodnić z Komitetem Rodzicielskim.
W tych miejscach montowane są mniejsze kamery w obudowach kulowych np. "M1090", lub "M1071".

Monitoring obiektów sportowych

Ostatnim miejscem, o którym warto pomyśleć przy montowaniu kamer, są obiekty sportowe oraz tereny wokół szkoły tj. place zabaw, boiska, baseny, parkingi lub inne miejsca szczególnie uczęszczane przez młodych ludzi.
Ze względu na duże monitorowane powierzchnie obiektów sportowych, za pomocą małej liczby kamer, monitoring w tej sytuacji pełni najczęściej funkcję jedynie poglądową. Przy takim rodzaju monitorowania nie ma żadnej możliwości identyfikacji szczegółów. Dlatego monitorując obiekty sportowe, bardzo ważne jest zastosowanie obrazu kolorowego, wraz z jego zaletami identyfikacyjnymi.

Tajna broń– atrapy kamer

Uwaga: Najlepiej byłoby, gdyby atrapa kamery była identyczna z kamerami montowanymi na obiekcie.

Uwagi dotyczące doboru i montażu monitoringu wizyjnego w szkole

Kolorowy czy czarno-biały monitoring szkoły?

Instalatorzy zastanawiają się nad kwestią, czy nie lepiej zaproponować system kamer czarno-białych. Mają oni na uwadze to, że taki sam system kolorowy jest mniej czuły (dlatego wymaga z reguły lepszego oświetlenia) i nie pozwala na obserwację w nocy.

Jeżeli chodzi o mniejszą czułość kamer kolorowych, to nie powinno to stanowić problemu, gdyż charakter obiektu monitorowanego wymusza zapewnienie sztucznego oświetlenia. Co do drugiej uwagi, to rzeczywiście - czułość widmowa kamer czarno-białych obejmuje zakres podczerwieni, dzięki czemu przy zastosowaniu reflektorów podczerwieni możliwa jest dyskretna obserwacja w nocy terenów słabo lub w cale nie doświetlonych sztucznym światłem widzialnym.

Jednak istnieją również kamery kolorowe, które po zmierzchu przestawiają się na tryb czarno-biały (większa czułość po przełączeniu w tryb B/W) wykorzystując zalety tych kamer do obserwacji w podczerwieni (np. kamera YK-215 HB, M11145). Takie kamery znakomicie spełniają swoje zadanie do obserwacji takich obiektów jak place zabaw, boiska czy parkingi.

Obecnie większość oferowanych kamer ma wbudowany tzw. układ elektronicznej automatycznej przysłony, który zmienia czułość przetwornika w zależności od warunków oświetleniowych. Kamery te mogą pracować w warunkach mało zmiennego oświetlenia, jakie panują w obiekcie. Stosując takie kamery, możliwe jest zastosowanie tanich obiektywów bez przysłony, co znacznie obniża koszt całego systemu. Z kolei kamery pracujące na zewnątrz należy wyposażać w obiektywy z przysłoną automatyczną, które zapewniają dobrą jakość obrazu nawet w skrajnych warunkach oświetleniowych – od bardzo silnego nasłonecznienia do prawie całkowitych ciemności.

Rozprowadzenie sygnału - monitoring wizyjny w szkole

Kamery mogą być zasilane napięciem stałym DC12V, AC24V lub napięciem zmiennym AC 220V. Zasilanie niskim napięciem jest bezpieczniejsze, ale w przypadku tych napięć należy zwracać uwagę na spadek napięcia związany z długością przewodów zasilających.

Jeżeli chodzi o sposób transmisji sygnału wideo, oczywiście zdecydowanie polecamy tradycyjny sposób przewodowy. Nie jest on wrażliwy na zewnętrzne zakłócenia i zapewnia bardzo wysoką pewność działania. Najczęściej stosowany jest specjalny przewód telewizji przemysłowej, który oprócz przewodu koncentrycznego posiada dwie dodatkowe żyły służące do zasilania kamery (kod M6500).

Podgląd i rejestracja monitoringu wizyjnego w szkole

Z kolei systemy cyfrowe oparte na kartach PC wymagają od instalatora odpowiedniego doboru sprzętu komputerowego i instalacji karty. Co prawda elementy te nie sprawiają dużej trudności ze względu na przyjazne oprogramowanie oraz instalację plug&play. Ważne jest to, aby system został przed montażem sprawdzony, aby uniknąć problemów ze stabilnością systemu. Zaletą tych systemów jest możliwość wgrania nowej wersji oprogramowania, które sukcesywnie dostarczane jest przez producenta systemu – co z kolei pozwala na udoskonalenie systemu i dodanie nowych możliwości zgłaszanych przez instalatorów.

Przykłady urządzeń (kamer), które można zastosować w monitoringu wizyjnym szkoły

Monitoring terenów wokół obiektu (boisko, plac parkingowy itp.)

M10755 lub kolor C3804-62A4 M11133. Ze względu na to, że kamera pracuje na zewnątrz wymagane jest zastosowanie obudowy z grzałką TH-847 M5415 i uchwytem TB-647 M5140". Przed “oślepieniem” kamery przez światło reflektorów pojazdów uchroni obiektyw z automatyczną przysłoną np. APER 2,8-12mm M2133. Tak dobrany zestaw pozwoli na ciągłą całoroczną obserwację terenu wokół obiektu.

Monitoring basenów, pomieszczeń kuchennych i stołówek(pomieszczenia o dużej wilgotności)

M1050, TS-602PSC M10501, TS-6030PSC M10502.
Z kolei modele TC-103 M1056 (B/W), KO-7120 M10726 (kolor) to kamery o tradycyjnych kształtach obudowy.
Pewnym ograniczeniem ich zastosowania może być brak możliwości wymiany obiektywu ze względu na utratę gwarancji (zerwanie plomby producenta). Jednak w 90% przypadków nie jest to konieczne ze względu na zastosowanie w tych kamerach obiektywów szerokokątnych preferowanych przez większość klientów. Jednak w przypadku konieczności zmiany kąta widzenia kamery (zawężenia pola widzenia – większe zbliżenie (zoom) dostępne są kamery z wymiennym obiektywem np. WM-262BW M1048, THC-220 P M10727.

Monitoring korytarzy, szatni, sal gimnastycznych w szkole

M10905, kolor C3834-01A1 M10732) montowane bezpośrednio na suficie, czy też przy pomocy uchwytu M5155 do ścian bocznych. Łatwe w montażu i konserwacji. Czyszczenie kamer sprowadza się do przetarcia (klosza) powierzchni kopułki. Dodatkowo zamknięcie kamery w takiej obudowie uniemożliwia szybkie określenie kąta widzenia kamery i przesunięcie jej w inną stronę. Kamery te posiadają wymienny obiektyw, dzięki czemu możemy optymalnie dobrać kąt widzenia kamery. Ważne jest to szczególnie w przypadku monitorowania korytarzy, przeważnie długich, wąskich pomieszczeń. Zastosowanie teleobiektywu (obiektyw o długiej ogniskowej) pozwala na większy zoom (przybliżenie) a zatem lepszą identyfikację osób.

Monitoring łazienek w szkole

Uwaga: w procesie projektowania warto, aby instalator i inwestor wspólnie przeanalizowali:
12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej

Podsumowanie - monitoring wizyjny w szkole

W szkołach, w których zamontowano już kilka kamer zauważono dużą poprawę “bezpieczeństwa” (zmniejszenie różnego rodzaju wybryków, aktów chuligaństwa). Dyrektorzy szkół, komitety, rady rodziców podejmują decyzje o dalszej rozbudowie systemu CCTV.

Artykuł udostępniony naszej firmie dzięki uprzejmości firmy DIPOL