Na tej stronie będziemy cyklicznie dodawać schematy ideowe instalacji telewizji przemysłowej.

"Przykład najprostszej instalacji z wykorzystaniem kamery i monitora 12'' TM-1212 "

"Prosty quad." Quad QS4M ("M4011", cena 603 brutto) pozawala na podłączenie i równoczesny podgląd do czterech kamer. Urządzenie dodatkowo pozwala na pełnoekranowy podgląd dowolnej kamery, zamrożenie obrazu przy pracy w trybie dzielnika obrazu. Ze względu na współpracę z kamerami czarno - białymi oraz brak wbudowanego zmieniacza udało się osiągnąć niską cenę. Trochę droższy jest model Q4M ("M4012" cena 779 brutto). Posiada wbudowany zmieniacz.""System obserwacyjny z równoczesnym podglądem obrazu z kilku kamer, wykorzystano quad ze zmieniaczem Q4M "

"Prosty dwustanowiskowy system monitoringu." Większość prostszych zadań z powodzeniem może wypełnić system jednostanowiskowy z jednym operatorem. Jednakże, kiedy punktów dużo lub natężenie ruchu na obserwowanym terenie jest znaczne, niezbędne jest podzielenie zadań pomiędzy dwa stanowiska i dwóch operatorów. Warto także umożliwić każdemu operatorowi podgląd wszystkich ważniejszych kamer w obiekcie. Okazuje się, że w takim wypadku nie zawsze trzeba stosować matrycę wideo. Bardzo często wystarczy sprytne dobranie i połączenie zwykłych dzielników. Prezentowany system pozwala na obserwację wszystkich 8 kamer z jednego stanowiska ("M4080", cena 1413,98 brutto), a wybranych 4 z drugiego ("M4012" cena 803,98 brutto).""Przykład prostego systemu dwustanowiskowego"

"Monitor z wbudowanym quadem." Monitor TQ-1201 ("M3049") ma 12 cali i zabudowany prosty quad pozwalający na dołączenie 4 kamer. Każde wejście monitora posiada regulację wzmocnienia co umożliwia korektę różnicy jasności obrazów z różnych kamer, jest on zasilany z sieci 220V. Zarówno monitor jak i quad są czarno - białe. Wygodną cechą jest zasilanie kamer z monitora, które jest przesyłane razem z sygnałem wizji i fonii z kamer""Wygląd instalacji bazującej na monitorze z wbudowanym quadem TQ-1201 "

"Wiele urządzeń telewizji przemysłowej posiada dwa wyjścia na monitor." Jest to typowe dla zmieniaczy np. TS-2114 ("M4035"), dzięki temu jest możliwe podłączenie dwóch monitorów. Jeden z nich może być umieszczony w większej odległości np. u portiera przy oddalonej bramie. W tym rozwiązaniu monitor może być oddalony nawet o kilkaset metrów od zmieniacza.""System obserwacyjny z podglądem obrazu z kilku kamer, wykorzystano zmieniacz"

"T9MD - 9-kanałowy multiplekser (M4609)." Niezwykłą cechą tego urządzenia jest sposób wyświetlania obrazów. Jeden z obrazów jest większy i może spełniać rolę normalnego podglądu. Kiedy na wejściu alarmowym danej kamery multipleksera pojawi się sygnał, to obraz z tej kamery zostanie wyświetlony na największej części ekranu. Dodatkowo możliwa jest edycja zdarzeń, nazywanie poszczególnych kamer, zapis na magnetowid z możliwością odtworzenia obrazu z każdej kamery osobno i wiele innych np. wykrywanie ruchu połączone z alarmowaniem, czy włączeniem magnetowidu."


"Wygląd ekranu monitora podłączonego do multipleksera T9MD "

"System obserwacyjny z możliwością niezależnego podglądu obrazu z kilku kamer na dwóch monitorach"

"Zasilanie kamer "po kablu"." To rozwiązanie dobre tam, gdzie już jest położony kabel koncentryczny a nie pomyślano o zasilaniu kamer."


"System obserwacyjny z zastosowaniem zasilania kamer po kablu "

"Zapis obrazu z kamer na magnetowidach poklatkowych. ""


"Najprostszy system obserwacyjny z możliwością rejestracji obrazu"

"System obserwacyjny z możliwością rejestracji obrazu z kilku kamer"

"System obserwacyjny z rejestracją i niezależnym odtwarzaniem obrazu z każdej kamery z wykorzystaniem multiplexera duplex"

"System obserwacyjny z równoczesnym podglądem, rejestracją i odtwarzaniem obrazu z wykorzystaniem multiplexera triplex"

"Modulator zasilany po linii." Modulator MT 11 jest zasilany po linii lub lokalnie, posiada także wyprowadzenie napięcia zasilania do kamery i grzałki. Pracuje na kanałach 21-69 i posiada regulację poziomu fonii. Dostępne są także sumatory dwukrotne i czterokrotne, dodatkowo pozwalające na podanie zasilania po kablu koncentrycznym."


"Schemat wielokamerowej instalacji telewizji przemysłowej połączonej z instalacją zbiorczą"

"Telewizor i kamera telewizji przemysłowej." W związku z tym że kamera przemysłowa generuje sygnał taki sam jak np. magnetowid jest możliwe podłączenie kamery, czy zmieniacza do zwykłego telewizora wyposażonego w wejście AV. Wykorzystujemy wtedy wejście wideo lub eurozłącze. Należy jednak pamiętać, iż długotrwałe wyświetlanie statycznego obrazu spowoduje zniszczenie kineskopu, dlatego do ciągłego podglądu należy stosować typowe monitory.

Artykuł udostępniony naszej firmie dzięki uprzejmości firmy DIPOL. Zobacz naszą ofertę monitoringu wizyjnego.