Monitoring cyfrowy – rozwiązania

"VDRS HE - Samodzielny rejestrator""


"VDRS PRO - Samodzielny rejestrator ""


System może zawierać maksymalnie 16 kamer stacjonarnych jak i obrotowych, sterowanych za pośrednictwem sieci RS485/422. Dodatkowo system można wyposażyć w 16 sygnałów wejściowych oraz 12 sygnałów wyjściowych. Rejestracja oraz przeglądanie archiwalnych obrazów wideo może się odbywać zarówno na serwerze VDRS PRO jak i na programach klienckich VDRC za pośrednictwem sieli LAN jak i Internetu.

"VDRS - Monitorowanie instalacji rozproszonych ""


Tego typu rozwiązania mają zastosowanie w monitoringu miedzy innymi następujących obiektów :"

  • instalacje wodociągowe
  • instalacje energetyczne
  • instalacje gazownicze
  • nadajniki radiowe
  • przejazdy kolejowe
  • drogi

Dzięki bezprzewodowej transmisji obrazu istnieje możliwość szybkiej realizacji monitoringu wielu bezobsługowych obiektów rozrzuconych na dużych obszarach. Jedynym ograniczeniem jest zasięg komórkowej sieci GSM / GPRS.

"VDRS PRO - Monitorowanie budynków wielopiętrowych""


Każde piętro lub sekcja budynku może zawierać jeden lub kilka rejestratorów, które są wpięte w sieć lokalną obiektu. Tego typu rozwiązanie pozwala na szybkie i stosunkowo tanie uruchomienie dużego systemu monitoringu wizyjnego w wielopiętrowych biurowcach wyposażonych w sieci LAN. Dostęp do obrazów wideo oraz nagranego materiału może się odbywać praktycznie z każdego miejsca budynku. Takie rozwiązanie jest niezwykle przydatne w przypadku konieczności realizacji kilku pomieszczeń ochrony lub w przypadku zwykłego przenoszenia centrum ochrony do innego pomieszczenia na terenie budynku.

Każdy z rejestratorów rozlokowanych na terenie obiektu może współpracować z maksymalnie z 16 kamerami zarówno stacjonarnymi jak i wyposażonymi w głowice obrotowe. Rejestracja obrazu odbywa się lokalnie oraz na każdym innym serwerze umieszczonym na terenie budynku jak i poza nim za pośrednictwem Internetu. Rozproszony system rejestracji daje dodatkowe bezpieczeństwo dla nagranego materiału wideo, który jest jednocześnie rejestrowany w wielu miejscach, co skutecznie chroni go przed zniszczeniem lub kradzieżą.

"VDRS PRO - Monitorowanie rozległych zespołów budynków ""


"VDRS Mobile - Monitorowanie środków komunikacji miejskiej ""


Do zalet takiego systemu można zaliczyć :"

  • poprawę bezpieczeństwa pasażerów jak i personelu,
  • redukcje przypadków demolacji pojazdów,
  • możliwość - odtworzenia przebiegu wypadków,
  • możliwość - wykrycia sprawców wszelkich wykroczeń oraz przestępstw na terenie pojazdu.

Cyfrowe rejestratory VDRS Mobile mogą współpracować także z systemem pozycjonowania GPS co znacznie rozszerza możliwości oferowane przez system.