Obudowy

Ze względu na "przydatność do pracy w warunkach środowiskowych" wprowadzono cztery klasy warunków, w których urządzenia zakwalifikowane do poszczególnych grup, powinny pracować poprawnie."

  • klasa środowiskowa I (wewnętrzna) – pomieszczenia zamknięte, temp. 5 do 40° C, wilgotność do 75%,
  • klasa środowiskowa II (wewnętrzna, ogólna) - pomieszczenia zamknięte ogrzewane z przerwami, temp. -10 do 40° C, wilgotność do 75%,
  • klasa środowiskowa III (zewnętrzna osłonięta) – warunki zewnętrzne nie w pełni narażone za warunki pogodowe, temp. -25 do 50° C, wilgotność do 85 - 95%,
  • klasa środowiskowa IV (zewnętrzna, ogólna) - temp. -25 do 60° C, wilgotność do 85 - 95%, "PN-EN-50130-5 (Systemy alarmowe – Próby środowiskowe.)"

W systemach CCTV najbardziej narażone na warunki środowiska są zwykle kamery. Większość kamer może pracować w zakresie temperatur od -10 do 50° C i wilgotności powietrza do 90% (bez narażania na kontakt z wodą). Jeśli te wymogi nie są spełnione to należy stosować odpowiednie obudowy, które umożliwią utrzymanie podanych przez producenta warunków pracy kamery oraz obiektywu. Bardzo ważne dla prawidłowej pracy kamery jest utrzymanie warunków nie pozwalających na wykraplanie się pary wodnej na obiektywie (punkt rosy).

"Obudowy mogą posiadać informację o zgodności z normą IP." Powinny zapewniać odpowiednią odporność na wandalizm, umożliwiać łatwy dostęp do kamery, obiektywu itp. dla celów konserwacji. Powinny zapewniać optymalne warunki pracy kamery uwzględniające wzrost temperatury wewnątrz obudowy wskutek wydzielania ciepła. Obudowy mogą posiadać informację o zgodności z normą IP. Norma IP mówi o odporności na przenikanie ciał stałych (pierwsza liczba) oraz szczelności na wodę (druga liczba). Zazwyczaj obudowy posiadają zgodność z normą IP 65 lub IP66, co oznacza że są w pełni odporne na zapylenie i częściowo zabezpieczone przed wpływem wody. W przypadku pracy w warunkach dużej wilgotności należy stosować kamery oznaczone IP67 lub IP68, przy czym ta ostania może pracować pod wodą.

Klasyfikacje osłon ze względu na ochronę przed dotknięciem i przed dostaniem się ciał stałych oraz przed dostępem wody, wg PN-92/E-08106"

 

Oznaczenie cechy IPPierwsza cyfraDruga cyfra
Ochrona ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomychOchrona urządzenia przed przedostaniem się ciał stałychOchrona przed działaniem wody
0brakbrakbrak
1ochrona przed przypadkowym dotknięciem wierzchem dłoniochrona przed przedostaniem się ciał stałych o średnicy 50 mm i większejpionowo padające krople
2ochrona przed dotknięciem palcemjw., lecz o średnicy 12 mm i większejpionowo padające krople na urządzenia odchylone o 15° od położenia normalnego
3ochrona przed dotknięciem za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 2,5 mm i większejjw., lecz o średnicy 2,5 mm i większejnatrysk wody pod kątem do 60° od pionu z każdej strony
4jw., lecz o średnicy 1 mm i większejjw., lecz o średnicy 1 mm i większejrozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku
5jw.ochrona przed przedostaniem się pyłu w ilości utrudniającej działanie aparatu lub zmniejszającej bezpieczeństwolana strugą na obudowę z dowolnej strony
6jw.całkowita ochrona przed przedostaniem się pyłulana silną strugą na obudowę z dowolnej strony
7obudowa zanurzona krótkotrwale w znormalizowanych warunkach; brak wnikania wody w ilości wywołującej szkodliwe skutki
8obudowa ciągle zanurzona w wodzie w uzgodnionych warunkach, lecz bardziej surowych niż wg cyfry 7

 

"utrzymania temperatury obudowy" należy podzielić na:"

  • wyposażone w grzałkę i termostat, grzałka jest zazwyczaj montowana z przodu obudowy, na dole przed szybką. Jej głównym zadaniem, poza utrzymywaniem stałej temperatury, jest nie dopuścić do oblodzenia szybki, bądź wykraplaniem się pary,
  • chłodzone powietrzem z wentylacją grawitacyjną, znajdujące zastosowanie przy małych różnicach temperatur np. w zadaszonych pomieszczeniach. Ze względu na możliwość przegrzania stosuje się obudowy chłodzone powietrzem z wymuszoną wentylacją i z grzałką, stosowane przy większych różnicach temperatur np. kamery na południowej stronie budynku,
  • chłodzone powietrzem z wymuszonym obiegiem i sprężarką, wymagane są przy dużych różnicach temperatur np. przy obserwacji ciągów technologicznych,
  • chłodzone wodą przy bardzo wysokich temperaturach np. huty.

Warto zauważyć, iż montaż kamery w małej obudowie, może pozwolić utrzymać stałą temperaturę nawet bez dodatkowej grzałki, tylko dzięki ciepłu które wytwarza kamera. Z kolei kamera w obudowie hermetycznej (np. przystosowanej do pracy w pomieszczeniach silnie zapylonych lub wilgotnych) może nawet bez grzałki osiągnąć temperaturę wyższą niż dopuszczalną, w tym wypadku należy zastosować chłodzenie kamery.
W otoczeniu łatwopalnym należy bezwzględnie stosować specjalne obudowy do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, są one drogie ale zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Możliwości zabrudzenia szkła obudowy wymagają stosowania wycieraczki i spryskiwacza.
Zawsze trzeba pamiętać by wewnątrz obudowy pozostała wystarczająca ilość miejsca na kable oraz urządzenia dodatkowe np. grzałki lub modulator.
Istnieją także obudowy przeznaczone do stosowania w warunkach zagrożenia wandalizmem, są one wykonane z przeźroczystego poliwęglanu oraz z wytrzymałych stopów. Zazwyczaj są one wykonywane w formie kuli przystosowanej do podwieszania pod sufitem czy wysięgnikiem.
Montując kamery w obudowach należy "pamiętać o oddzieleniu masy kamery od masy obudowy".
Do typowych obudów zewnętrznych są dostępne na rynku moduły zawierające transformator, grzałkę i termostat, pozwalające na szybki montaż układu i zasilanie go napięciem 220 V.

x

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Aktceptuję Nie zakceptuję Centrum ochrony prywatności Ustawienie prywatności Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności