Magnetowidy poklatkowe i cyfrowy zapis obrazu

"Zastosowanie zapisu obr" zaleca się stosowanie, na każdym obiekcie, przynajmniej jednego urządzenia do zapisu obrazu, np. magnetowidu, wyposażonego w generator daty i czasu.

"UWAGA:" Urządzenia do zapisu obrazu mogą powodować pogorszenie jakości obrazu.

"Magnetowidy poklatkowe" są podstawowymi urządzeniami służącymi do rejestracji i archiwizacji obrazów z kamer na taśmie wideo. Nazwa poklatkowy, wyróżnia magnetowidy "dokonujące zapisu wybranych klatek" z sygnału dostarczanego przez kamerę.

Zwykły magnetowid VHS nagrywa 50 półobrazów na sekundę. Magnetowid poklatkowy (time–lapse VCR) może zmieniać ilość nagrywanych półobrazów w jednostce czasu, co pozwala na taśmie tej samej długości zapisać dłuższy odcinek czasu. Oznacza to, że na kasecie E–180 można zapisać nawet 960 godzin obrazu (przy takich czasach można jedynie monitorować zjawiska zmieniające się powoli np. stan rzek). Rzecz jasną, ceną jaką płacimy za wydłużenie czasu nagrywania, są większe nieciągłości obrazu, wywołane dłuższym odstępem pomiędzy dwoma kolejnymi nagrywanymi klatkami."


"Wygląd zewnętrzny magnetowidu Hitachi VTL-1200E"Należy pamiętać, iż przy zapisie poklatkowym następuje pogorszenie odstępu sygnału do szumu. W przypadku zapisu z normalną prędkością wynosi on 40 dB zarówno dla wizji, jak i dźwięku.
Na taśmie E-180 mieści się 270 000 obrazów (obraz to zapis jednej klatki) przy zapisie 25 obrazów/sekundę, albo 540 000 półobrazów (półobraz to zapis co drugiej linii z klatki) przy zapisie 50 półobrazów/sekundę.
Przy najdłuższych czasach zapisu nie ma możliwości zapisu dźwięku. Niektóre magnetowidy umożliwiają zapis dźwięku tylko przy czasach rejestracji 12 lub 24 h."

nazwa trybuCzas nagrywaniaczęstotliwość zapisuzapis foniiruch taśmy
tryb alarmowyZadany0,34niemożliwyciągły
tryb standardowy 3 h30,02możliwyciągły
tryb time-lapse 12 h150,1możliwyciągły
tryb time-lapse 24 h270,18możliwyciągły
tryb time-lapse 48 h510,36możliwyciągły
tryb time-lapse 72 h750,54możliwyciągły
tryb time-lapse 96 h990,72niemożliwyciągły
tryb time-lapse 120 h1230,8niemożliwyciągły
tryb time-lapse 168 h1711,14niemożliwyciągły
tryb time-lapse 240 h2431,6niemożliwyciągły

"Typowo magnetowid poklatkowy umożliwia:"

 • odtwarzanie w tył i w przód,
 • odtwarzanie w sposób ciągły i po jednej klatce,
 • szybkie odtwarzanie, z prędkością co najmniej dwa razy większą niż normalnie,
 • nagrywanie w kilku szybkościach, czyli o różnych czasach zapisu,
 • nagrywanie w pętli, gdzie po nagraniu całej taśmy (jeśli nie było alarmu) następuje automatyczne przewijanie taśmy na jej początek i ponowne nagrywanie,
 • automatyczne nagrywanie z pozycji Stand By lub Stop, po wysterowaniu wejścia nagrywania,
 • rejestracja indeksowaną. W czasie alarmu na taśmie są zapisywane specjalne znaczniki, które umożliwiają późniejsze szybkie przeglądnięcie tych części nagrania, gdzie wystąpił alarm.
 • zabezpieczenie przed skasowaniem zarejestrowanych alarmów.
 • programowanie czasu pracy za pomocą funkcji timer,
 • automatyczne czyszczenie głowic.
 • podtrzymanie pamięci,
 • automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania.
 • nagrywanie alarmowe (one shot recording), w tej opcji, zwarcie specjalnego wejścia alarmowego powoduje nagranie kilku, np. 6-ciu klatek z prędkością np. 2,9 klatki na sekundę. Pozwala to na chwilowe zwiększenie liczby zapisywanych klatek w porównaniu do stanu pracy poklatkowej.

"Wejścia." Magnetowid posiada jedno wejście oraz jedno wyjście wideo, a także wejście i wyjście audio. Parametry wejść i wyjść są zgodne z powszechnie obowiązującymi standardami.
W systemach wykorzystujących tylko jedną kamerę, należy ją podłączyć bezpośrednio do wejścia wizji. Systemy składające się z większej ilości kamer, jako element przełączający wykorzystują często zmieniacz. Jego wyjście należy połączyć z wejściem magnetowidu. Ze względu na niemożność synchronicznej pracy wielu kamer, jest zalecane by stosować kamery synchronizowane impulsami odchylania lub napięciem przemiennym 50Hz. Innym rozwiązaniem jest stosowanie zmieniaczy, które przełączania dokonują synchronicznie z impulsami odchylania. Problem synchronizacji nie dotyczy dzielników i multiplexerów."


"Wygląd tylnej ścianki magnetowidu VLT-1200E
[red]"1"[/red] - we. wideo, [red]"2"[/red] - wy. wideo, [red]"3"[/red] - we. audio, [red]"4"[/red] - wy. audio, [red]"5"[/red] - zasilanie, [red]"6"[/red] - złącze sterujące
""układy monitorujące przebieg jego pracy." Zwykle magnetowidy umożliwiają zaprogramowanie włączenia się sygnału dźwiękowego w przypadku skończenia taśmy, braku sygnału wideo lub innych problemów z prawidłową pracą. W wielu rozwiązaniach magnetowid znajduje się w osobnych pomieszczeniach, dlatego bardzo pożyteczne jest używanie specjalnych "przyłączy z wyprowadzonymi sygnałami monitorującymi i wyjściami do zdalnego sterowania funkcjami urządzenia." Przedstawiamy przykładowo złącze sterujące magnetowidu firmy Hitachi VT-L1200E:"

 1. ALARM IN - wejście alarmowe, pozwala na podłączenie czujki lub kontaktronu wyzwalającego włączenie zapisu w razie naruszenia monitorowanego terenu.
 2. ALARM OUT – wyjście alarmowe, umożliwia włączenie zewnętrznego urządzenia powiadamiającego o włączeniu zapisu alarmowego (sygnał świetlny, dzwonek, itp.)
 3. TAPE END OUT – wyjście koniec taśmy, sygnał napięciowy informuje o końcu taśmy.
 4. TAPE END RESET – kasowanie sygnału koniec taśmy, pozwala zdalnie na wyłączenie sygnału włączonego zakończeniem taśmy.
 5. WARNING OUT – wyjście ostrzegawcze, daje sygnał, że magnetowid przestał funkcjonować poprawnie.
 6. NC
 7. TIME ADJUST – gniazdo do synchronizacji czasu przy nagrywaniu za pomocą kilku magnetowidów.
 8. CAMERA SW OUT – każdorazowe nagranie klatki powoduje impuls pozwalający np. sterować przełącznikiem.
 9. REC START IN – podany tutaj impuls 5÷12 V pozwala uruchomić zapis.
 10. CHROMA – kontakt zapasowy.
 11. REVERSE – sygnał napięciowy na tym gnieździe informuje o pracy magnetowidu w trybie odtwarzania lub wyszukiwania wstecz.
 12. REMOTE IN – w połączeniu z gniazdem 15 pozwala na utworzenie dwuprzewodowej linii zdalnego sterowania (stop, play, rev itp.)
 13. REC CHECK IN – połączeniu tego gniazda z 15 nastąpi kilkusekundowe odtwarzanie wstecz celem sprawdzenia, czy następuje zapis.
 14. GND – masa.

"Blokada dostępu." Jest to funkcja ograniczająca dostęp osobom niepowołanym względnie zabezpieczająca przed nieumiejętnymi manipulacjami lub przypadkowymi zmianami w ustawieniach urządzenia. Polega ona na zablokowaniu możliwości sterowania magnetowidem bez znajomości odblokowującej sekwencji klawiszy.
"Zasilanie." Do zasilania wymagane jest zazwyczaj 220V/50Hz. Pobór mocy jest rzędu 25W. Podłączenie zasilania wymaga szczególnej uwagi. Jeżeli kolory przewodów w kablu sieciowym nie odpowiadają kolorowym oznaczeniom podłączeń w wtyczce, zazwyczaj można przyjąć iż przewód zielono-żółty musi być podłączony do miejsca we wtyczce oznaczonego litera “E”, oznaczonego symbolem uziemia, lub oznaczonego kolorem zielonym lub zielono-żółtym. Przewód koloru niebieskiego musi być podłączony do punktu oznaczonego literą “N” lub oznaczonego kolorem czarnym, natomiast przewód brązowy musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą "L" lub oznaczonego na czerwono.

"Wymiana głowic w magnetowidach poklatkowych." Ze względu na trudne warunki pracy, te magnetowidy wymagają szczególnej kontroli technicznej. Tylko wtedy jakość nagrania będzie przydatna do celów identyfikacji. Np. producent popularnego magnetowidu CTR-3024E zaleca by częściowy przegląd techniczny był dokonywany co 4000 godzin, a pełny co 10 000 godzin. W czasie przeglądu częściowego powinno się dokonać wymiany m. in. głowicy, natomiast przy przeglądzie pełnym m. in. silników.
"Problemy skraplania pary wodnej." Skraplanie się pary wodnej na bębnie głowicy, która jest jednym z najbardziej delikatnych elementów magnetowidu, może powodować uszkodzenia taśmy. Aby temu zapobiec, po wniesieniu magnetowidu do ciepłego pomieszczenia, należy odczekać co najmniej 2 godziny, aby skroplona para wodna na bębnie głowicy odparowała.
"Sprawdzanie stanu taśmy." Ze względu na większe zużycie taśmy podczas nagrywania poklatkowego, należy zwrócić uwagę na okresowe sprawdzanie stanu taśmy. Przy czasie zapisu do 72 h należy je kontrolować co 50 cykli zapisu, a przy czasie zapisu do 240 h co 25 cykli zapisu.

"Zalecana maksymalna liczba nagrań." W magnetowidach poklatkowych stosowanych w telewizji dozorowej zaleca się maksymalną liczbę nagrań wg załączonej tabeli:"

Tryb nagrywania (w godz.)Liczba nagrań dla kasety E-180
3H100
L12H60
L24H35

"Zapis cyfrowy"
Systemy zapisu obrazu w formie cyfrowej i skompresowanej jawią się coraz bardziej atrakcyjną formą archiwizacji obrazu, tym bardziej, że takie systemy w swoim założeniu mają oferować większe możliwości pod względem obróbki obrazu niż tradycyjne magnetowidy. Eliminacja multiplexera pozwala na porównywalny koszt w stosunku do tradycyjnego systemu, przy wydłużonych parametrach zapisu. Również klienci, coraz częściej wybierają ten rodzaj rejestracji ze względu na coraz niższe koszty i ogromne zalety tych systemów.

"Zalety systemów cyfrowych:""

 1. możliwości jednoczesnego nagrywania, podglądu na żywo i odtwarzania obrazów wcześniej zarejestrowanych, nawet sprzed 2 minut.
 2. możliwość bardzo długiego czasu rejestracji (ograniczony jedynie pojemnością dysku urządzenia),
 3. możliwość prawie całkowitej bezobsługowości (np. ze względu na brak konieczności wymiany kasety),
 4. możliwość bardzo prostego i szybkiego wyszukiwania i przeglądania materiałów archiwalnych oraz wydruku,
 5. możliwości pracy w sieci (podgląd on-line, kopia bezpieczeństwa i archiwizacja),
 6. wysokiej i niezmiennej jakości materiału rejestrowanego, a później kopiowanego (zaleta postaci cyfrowej),
 7. możliwości współpracy z innymi systemami np. alarmowym,
 8. możliwość intuicyjnego graficznego menu i prostej obsługi za pomocą myszki,.
 9. brak dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją sprzętu (tj. czyszczenie i wymiana głowic magnetowidu, zakup nowych kaset).

"Wśród wad systemów" za najważniejsze uważane są:

 1. problemy ze stabilnością systemu (oczywiście zależną od konkretnego systemu, elementów składowych, i stabilności systemu operacyjnego),
 2. nieco trudniejsza instalacja niż systemów analogowych, wymagająca znajomości informatyki.

"Zapis cyfrowy jako dowód sądowy." Nie ma ścisłej definicji jaka forma zapisu może być dowodem w sądzie. Na dzień dzisiejszy należy uznać, że sam sąd w indywidualnych przypadkach, wsparty opinią biegłego ocenia wartość zapisu.

"Możliwości." Typowy system umożliwia wielogodzinny zapis obrazów, przy parametrach lepszych niż w przypadku magnetowidów analogowych. Zazwyczaj jest możliwa rejestracja od kilku do kilkudziesięciu klatek na sekundę. Możliwy jest już zapis z prędkością nawet 100 klatek/s sekundę dla wszystkich kamer. Oczywiście większa liczba zapisywanych klatek, jak i inne parametry tj. stopień kompresji, rozdzielczość wpływają na wielkość pliku na dysku. Œrednio tygodniowy zapis wymaga dysku od 20GB do 100GB.
Możliwa jest detekcja ruchu, naruszenia strefy oraz wykrywanie zmian oświetlenia. Dzięki detekcji ruchu system może zmieniać stopień kompresji, co umożliwia lepsze gospodarowanie zasobami pamięci masowej. Istnieje możliwość zadawania stref, w obrębie których obiekty mogą się poruszać, a których naruszenie wyzwala alarm. Wprowadzenie stref polega na zaznaczeniu ich myszką na ekranie monitora.
Szerokie możliwości indeksowania przy wykrywaniu alarmów, pozwalają na szybkie odnalezienie tego fragmentu nagrania, kiedy wystąpił alarm.

"Niezwykle użyteczną cechą" systemów cyfrowych jest możliwość jednoczesnego, w przeciwieństwie do magnetowidu, odtwarzania i nagrywania już po kilkunastu minutach od czasu nagrania danej sceny. Czasami możliwe jest wyszukiwanie fragmentu nagrania o pewnych szczególnych cechach, np. wtedy kiedy wykryto ruch, zmianę oświetlenia, naruszenie strefy, co jest niedostępne w systemach analogowych. W wyniku takiego przeszukiwania, otrzymujemy zestaw obrazów spełniających zadane kryteria, przy czym można to zrealizować bez przerywania nagrywania. Możliwe jest wykorzystanie cyfrowego powiększania obrazu nawet do 16 razy. Niestety, nie powoduje to zwiększenia rozdzielczości, choć zastosowanie filtrów redukujących szum i wyostrzających obraz w pewnym stopniu symuluje poprawę rozdzielczości. Kolejne atuty systemów cyfrowych to szybka inicjalizacja trybu alarmowego, oraz możliwość łatwego programowania w trakcie normalnej pracy.
Dość często system cyfrowy posiada wbudowana kartę Ethernetu, co może być wykorzystane do łączenia kilku takich urządzeń ze sobą lub do zdalnego podglądu zarówno bieżącej sytuacji jak nagrań archiwalnych.
Warto zauważyć, iż większość urządzeń umożliwia wyjęcie twardego dysku i przeniesienie do dowolnego komputera PC, gdzie zapisane obrazy można przeglądać, obrabiać, dodawać tekst i drukować.
W celu wydłużenia czasu zapisu jest możliwe używanie innych nośników, takich jak DAT, gdzie można przechowywać kilka milionów zdjęć.
"Parametry zapisu. "Do zapisu obrazu najczęściej wykorzystywany jest dysk twardy, a jego pojemność powinna być jak największa, przy czym pojemność 20 GB wystarcza średnio na zapis 7 dni. Nie ważne, czy jest to dysk UDMA 33MB/s czy ULTRA DMA 66 ani czy prędkość obrotowa wynosi 5400 obrotów/s czy więcej. Należy pamiętać, że jakość dostarczonego do systemu obrazu musi być co najmniej dobra, gdyż nagranie cyfrowe nie poprawia złej jakości sygnału wejściowego. Do zapisu obrazu wykorzystywane są najczęściej 24 bity, co pozwala na uzyskanie blisko 17 milionów kolorów przy rozdzielczości pełnoekranowej 640 x 480 punktów. W większości przypadków stosowany jest "format JPEG lub MPEG, względnie ich producenckie odmiany". W przeciwieństwie do urządzeń analogowych, systemy cyfrowego zapisu obrazu pozwalają na zapis obrazu kolorowego bez względu na jego standard, choć naturalnie w ustawieniach należy wcześniej zadeklarować jaki system przesyłania obrazu kolorowego wykorzystujemy.
"Wejścia i wyjścia alarmowe." Urządzenia z reguły posiadają tyle wejść alarmowych, ile wejść wizji. Dzięki temu, istnieje możliwość zmiany szybkości nagrywania po wyzwoleniu jednego z wejść alarmowych. Zazwyczaj, urządzenie pozwala na różne opcje zapisywania zdjęć w pamięci. Jedną z nich jest rejestracja klatek tylko wtedy, kiedy zewnętrzny detektor ruchu podłączony do wejść alarmowych, został uaktywniony. Inną możliwością, jest wykorzystanie "cyfrowej analizy obrazu do detekcji ruchu".
Jeżeli stare nagranie ma zostać zachowane po zapełnieniu twardego dysku, to istnieje możliwość wysterowania wyjścia alarmowego. Pozwala to np. na zaalarmowania operatora. Wykorzystując wejścia i wyjścia alarmowe można łączyć kaskadowo kilku urządzeń rejestrujących. Podobnie jak w przypadku klasycznych magnetowidów, wyjście alarmowe pierwszego urządzenia w systemie jest połączone do wejście alarmowego kolejnego. Jeżeli pierwsze zapełni swój dysk, odpowiedni sygnał zostanie podany na wejście alarmowe drugiego, uaktywniając zapis.
"Blokada dostępu." Istnieje możliwość blokowania dostępu za pomocą systemu haseł. Dodatkowo, każdy system cyfrowy jest zabezpieczony przed zapisem danych pochodzących z innych źródeł. "Oznacza to, że nie można obrabiać przechowywanych zdjęć na zewnętrznym PC i umieszczać ich na twardym dysku systemu cyfrowego, tak jak gdyby pochodziły z kamery." To zabezpieczenie zapewnia, że tylko zdjęcia rejestrowane z wejść video są rejestrowane w pamięci systemu. W celu zwiększenia wiarygodności, do każdego przechowywanego zdjęcia są dodawane czas i data.

"Systemy mieszane." Alternatywnym rozwiązaniem jest zapis na dysk, i co pewien czas przepisywanie danych na taśmę DV. Takie rozwiązania wykorzystuje firma SONY w swym rekorderze HSR-1P. Ze względu na okresowy zapis na taśmie magnetycznej, rozwiązania to cechuje się większą trwałości głowic niż w zwykłym magnetowidzie. Szczególną cechą urządzenia jest możliwość awaryjnego nagrywania, albo tylko na dysku, albo wprost na taśmie DV. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest duża ilość klatek na sekundę, wynosząca ponad 2 przy 16 kamerach i nagraniu 24 h, co jest wielkością zdecydowanie większą niż w rozwiązaniu tradycyjnym, gdzie w tych samych warunkach ilość klatek/s wynosi 0,4. Poza tym możliwe jest przesyłanie danych przez sieć komputerową, a także pełne sterowanie zapisem.

"Rozwiązania techniczne zapisu cyfrowego."

Wśród systemów cyfrowych możemy wyróżnić kilka grup:

"Systemy wykorzystujące karty przechwytywania wideo." Proste tanie systemy składają się z typowego komputera PC, odpowiedniego oprogramowania i bazują jedynie na dodatkowych kartach - pracujących jako karty przechwytywania wideo.

Karty GeoVision. Podstawowe możliwości kart to:
Wyświetlanie obrazów w podziale i formacie pełnoekranowym, wbudowany układ detekcji ruchu,
długi ciągły zapis na dysku twardym, zdalny podgląd za pośrednictwem sieci, sterowanie głowicami obrotowymi. Uruchamianie urządzeń zewnętrznych z poziomu detekcji., możliwość wysyłania informacji o stanie alarmowym. Dodatkowo posiada funkcje łatwego i szybkiego wyszukiwania materiałów zarejestrowanych, wbudowany WatchDog, możliwość wydruku obrazów Producent oferuje różne wersje kart GeoVision różniące się liczbą wejść, począwszy od 2 poprzez 4, 6, 8, 10, 12, a kończąc na 16 wejściowych, jak również liczbą zapisywanych klatek na sekundę.
Seria GV-200 oferuje zapis z częstotliwością 12 klatek/sekundę, seria GV-600 zapis 25 klatek/sekundę dla wszystkich kamer. Dostępna jest również seria GV-800 pozwalająca na zapis do 100 klatek/sekundę. W zależności od wersji przedstawione karty pracują pod systemem operacyjnym MS Windows 98/ME/2000/XP.

Jeszcze inne rozwiązanie stosuje poznańska firma Delta, w swoim produkcie: systemie cyfrowej archiwizacji obrazu MultiCam. Podstawowe parametry systemu przedstawiono poniżej:"

Podstawowe parametry systemu.
NazwaMulticam AR-88
Liczba wejść wideo4, 8 lub16 (w zależności od wersji koncentratora)
Rozdzielczość zapisywanego obrazów

384 x 288 pikseli, 24 bit

Format zapisu

JPEG

Szybkość zapisu6 do 8 klatek/s
Sposób wyświetlania obrazów na ekraniesekwencer, podział
Wbudowany układ detekcjimożliwość wyboru pól, czułości detekcji
Zapis na dyskuod 3,5 - 7,0 GB / 24h

"Zrzuty ekranowe z systemu archiwizacji obrazu Multicam."
"Karty HICAP 50/100/200" Karta HICAP występuje w trzech wersjach HICAP50, HICAP100, i HICAP200. Różnica pomiędzy modelami polega na różnej liczbie klatek zapisywanych w ciągu sekundy. Odpowiednio HICAP200 zapisuje 200kl/sek, HICAP100 – 100kl/sek, HICAP50 – 50kl/sek (oczywiście liczba klatek odnosi się do wszystkich kamer)Dołączone oprogramowanie umożliwia użytkownikowi podgląd i kontrolę kamer z zewnątrz, zapis i odtwarzanie obrazu oraz szybkie wyszukiwanie i przeglądanie materiału archwizowanego."

"Parametry karty:"
NazwaHICAP 200
KodM8352
Liczba wejść16
RozdzielczośćWielostopniowa: standardowo ustawiona 352x240 PAL
(minimalna 160x144, maksymalna 704x573)
ZapisHICAP50 – 50kl/sek; HICAP100 – 100kl/sek; HICAP200 – 200kl/sek,
Kompresjaregulowany stopień; kompresja MJPEG, Wavelet
PodglądSekwencer, Pełny ekran, Podział: 2x2, 3x3, 4x4
Złącze alarmowe16 wejść, 4 wyjścia
DetekcjaTak (możliwość definiowania pól, czułości )
Funkcja Watch-dogTak
Funkcja prealarmuZmienna: zapis do 8 klatek przed i po aktywacji czujników

"Wymagania sprzętowe.""Uwaga": karty nie współpracują z systemem Dual CPU.

Płyta główna: Intel Chipset Motherboard (niektóre płyty VIA Chipset Matherboard być przyczyną nieprawidłowej pracy systemu).

Karta grafiki: ATI Chipset typu AGP

Pamięć RAM minimum 128MB (zalecane 256MB), HDD w zależności od czasu rejestracji (minimum 40 GB), system operacyjny Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP.

W zależności zależności od rodzaju kompresji ilość miejsca potrzebnego na dysku :"

Pojemność dyskukompresja MJPEGkompresja Wavelet
10 GB4,5 godz.9 godz.
40 GB18,0 godz.36,0 godz.
80 GB36,0 godz.72,0 godz.

Hicap to karta, cechująca się prostą instalacją, dużą liczbą zapisywanych klatek/s, dużymi możliwościami konfiguracyjnymi (szczególnie funkcji związanych z parametrami nagrywania i detekcji ruchu). Ciekawostką jest funkcja “prealarmu”- możliwość nagrywania do 8 klatek przed i po zdarzeniu alarmowym (aktywacji czujników) dostępna do tej pory jedynie w dużo droższych systemach.

"Magnetowidy cyfrowe" ich koncepcja budowy polega na maksymalnym zbliżeniu sposobu obsługi i funkcjonalności do magnetowidów analogowych. Urządzenia rejestrują obrazy dysku twardym, taśmach DAT, jednak coraz popularniejszy staje się zapis na dyskach DVD-RAM (jednostronnym 2,6 GB lub dwustronnym 5,2 GB). Pozwalają na ustawienie kilku trybów nagrywania: nagrywanie ciągłe, nagrywanie według wcześniej przygotowanego harmonogramu lub nagrywanie po aktywacji za pomocą zewnętrznych czujników podłączonych do złącza alarmowego urządzenia. Wyszukiwanie materiałów archiwalnych odbywa się wg daty i godziny. Dostępne jest przeglądanie pełnoekranowe obrazów z każdej kamery, z kolei przy podglądzie on -line obraz jest wyświetlany w podziale 2 x 2. Przykładem magnetowidu zapisującego na dysku może być Magnetowid cyfrowy 4 wejściowy TD-0465 / HDD 40 GB kod M4804

"Kompaktowe zestawy do zapisu cyfrowego" (systemy dostarczane odbiorcy w postaci działających zestawów), zazwyczaj montowane do specjalnych obudów typu EIA Rack 19 z możliwością mocowania w specjalnych 19 szafach. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu widzenia montażu i późniejszego serwisu. Przewagą takich urządzeń nad omówionymi powyżej jest, a przynajmniej powinna być, dużo większa stabilność pracy całego systemu. Związane jest to z przetestowaniem i doborem optymalnej platformy sprzętowej przez producenta. "

"M8316 - Cyfrowy system zapisu TD-16-65A 16 wejść / HDD 80GB""Warunki stosowania zapisu cyfrowego. "Zupełnie podstawowym zagadnieniem musi być brak zawieszania się systemu oraz niska awaryjność, co ma kluczowe znaczenie dla pewności pracy i stopnia bezpieczeństwa, jakie oferuje ten system. "Cechą krytyczną" systemów (bazujących na dodatkowych kartach, systemach operacyjnych znanych producentów oprogramowania), jak i wszystkich systemów.

x

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Aktceptuję Nie zakceptuję Centrum ochrony prywatności Ustawienie prywatności Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności