Kontakt
INNEX
ul.Zakrzowska 19A
51-318 Wrocław

telefon +48 71 355 59 65
faks +48 71 750 32 41
e-mail: innex@innex.pl
Newsletter

Poradnik inwestora

planującego uruchomienie instalacji telewizji dozorowej?
Sformułowanie precyzyjnych wymagań dotyczących instalacji telewizji dozorowej jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji pozwoli na prawidłowe jej zaprojektowanie oraz optymalny dobór sprzętu uwzględniający wymagania i koszty.
Z jednej strony firma podejmująca się wykonania instalacji powinna, z własnej inicjatywy oczekiwać odpowiedzi na poniższe pytania z drugiej strony inwestor może być pewny, że bez przekazania tych informacji odpowiedzialny wykonawca nie powinien podejmować się żadnych prac.
"12 pytań do planującego wykonanie instalacji telewizji dozorowej:
 1. Jakiego rodzaju zagrożenia mają być monitorowane?
 2. Jaki obszar ma być monitorowany?
 3. Jaki jest cel monitorowania poszczególnych stref?
 4. Jaki ma być stopień automatyzacji?
 5. Jaka powinna być reakcja systemu na naruszenia poszczególnych stref?
 6. Jaki powinien być czas reakcji systemu?
 7. W jakich warunkach środowiska mają funkcjonować urządzenia?
 8. Jaki ma być sposób sterowania systemem?
 9. Ile jednoczesnych zdarzeń powinien obsłużyć system?
 10. Jaki ma być zasięg i bezpieczeństwo transmisji sygnału?
 11. Jaka powinna być forma przeszkolenia pracowników obsługujących?
 12. W jakiej formie i przez kogo ma być prowadzona konserwacja systemu?
1. Jakiego rodzaju zagrożenia mają być monitorowane?

Czy może wystąpić zagrożenie życia ludzkiego, czy też przewidziano ją do funkcji mniej odpowiedzialnych np. monitorowanie kolejek oczekujących przed kasami. Ponadto wartość dóbr materialnych podlegających ochronie, teoretyczna częstotliwość zagrożeń - to podstawowe parametry, które pozwolą dobrać odpowiedni jakościowo sprzęt, sposoby zabezpieczenia urządzeń przed dewastacją, zabezpieczenia zasilania itp.

2. Jaki obszar ma być monitorowany?

Na planie obiektu należy zaznaczyć obszary podlegające monitorowaniu, pozwoli to projektantowi dobrać ilość i rozmieszczenie kamer oraz odpowiednie obiektywy.

3. Jaki jest cel monitorowania poszczególnych stref?

Celem obserwacji wybranej strefy może być wywołanie określonej procedury alarmowej. Należy zaznaczyć i wyróżnić te strefy. W odróżnieniu od stref podlegających tylko obserwacji, należy podać jakiego rodzaju zagrożenia mogą występować w poszczególnych strefach.

4. Jaki ma być stopień automatyzacji?

Należy dążyć do maksymalnej automatyzacji systemu, ponieważ sterowanie systemem przez człowieka jest kosztowne i w dłuższym okresie eksploatacji zawodne. Muszą istnieć jednak możliwości ingerencji ręcznej w indywidualnych przypadkach.

5. Jaka powinna być reakcja systemu na naruszenia poszczególnych stref?

Urządzenia telewizji dozorowej pozwalają po naruszeniu strefy na automatyczne np. włączenie światła w obiekcie, zamknięcie drzwi, włączenie zapisu, sygnału dźwiękowego itp.

6. Jaki powinien być czas reakcji systemu?

Zwłoka w działaniu może być spowodowana bezwładnością urządzeń mechanicznych np. obrotnice jak i elektronicznych np. magnetowidu urządzeń telemetrycznych. W krytycznych sytuacjach stosuje się pracę ciągłą z minimalna ilością urządzeń sterujących.

7. W jakich warunkach środowiska mają funkcjonować urządzenia?

Należy podać temperaturę, zapylenie, wilgotność, narażenie na wybuchy, zakłócenia elektromagnetyczne, zmiany oświetlenia.

8. Jaki ma być sposób sterowania systemem?

Ustalenie miejsca sterowania, nadrzędności osób sterujących, parametrów stałych oraz podlegających sterowaniu (należy zablokować wszystkie funkcje nie podlegające sterowaniu).

9. Ile jednoczesnych zdarzeń powinien obsłużyć system?

Jeśli przewidujemy np. śledzenie dwóch zdarzeń alarmowych równocześnie należy rozważyć możliwość instalacji dwóch monitorów, dwóch oddzielnych systemów sterowania itp.

10. Jaki ma być zasięg i bezpieczeństwo transmisji sygnału?

Zastosowanie cyfrowej techniki obróbki sygnału pozwala na transmitowanie sygnałów poprzez Internet bez ograniczeń odległościowych. Transmisja sygnału wizji otwiera nowe możliwości nadzoru zdalnego nad obiektami – zwiększa bezpieczeństwo, obniża koszty. Jednak, już w fazie projektowania, wymaga zabezpieczenia odpowiednich łączy telekomunikacyjnych (np. przepustowość, stały adres IP) oraz decyzji, w którym momencie nastąpi digitalizacja sygnału: kamera (webkamera), za kamerami ( w wideowebserwerach), w urządzeniach zapisujących (karty cyfrowej rejestracji, rejestratory cyfrowe).

11. Jaka powinna być forma przeszkolenia pracowników obsługujących?

Warto pomyśleć o pisemnej instrukcji obsługi systemu, bieżącej konserwacji, sposobach naprawy drobnych usterek itp.

12. W jakiej formie i przez kogo ma być prowadzona konserwacja systemu?

Urządzenia mechaniczne wymagają smarowania, obudowy sprawdzenia szczelności, obiektywy czyszczenia, głowice magnetowidowe wymiany.

Dodatkowo należy dostarczyć wszystkie indywidualne wymagania systemu nie objęte powyżej.
"
[red]Artykuł opracowano na podstawie wymagań użytkowych zawartych w normie: Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia - EN 50132-7 i udostępniony naszej firmie dzięki uprzejmości firmy DIPOL[/red]